Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98061

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego


kilka razy w miesiącu: ministerstwo właściwe do spraw funduszy i polityki regionalnej


kilka razy w roku: ministerstwo właściwe do spraw finansów


Inne: praca w stresie pod presją czasu


 

Zakres zadań

 • obsługa zadań inwestycyjnych w szczególności przygotowywanie umów/wniosków, weryfikacja formalno - merytoryczna wniosków o uruchomienie dotacji, dyspozycja o uruchomienie wniosków
 • rozliczanie końcowe zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz zadań własnych finansowanych z budżetu państwa i rezerw celowych/ogólnej
 • monitoring w zakresie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa. Monitorowanie potrzeb w sprawie konieczności dokonywania zmian udzielonej dotacji, ich wysokości i przeznaczenia, przygotowywanie stosownych wniosków o dokonanie zmian w budżecie Wojewody
 • obsługa zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w szczególności weryfikacja wniosków, przygotowywanie umów, aneksów do umów oraz weryfikacja rozliczenia końcowego zadania
 • współudział w planowaniu budżetu (tradycyjnego i zadaniowego) Wojewody w zakresie Programu oraz innych zadań realizowanych przez Oddział

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, prawo zamówień publicznych, podstawowe założenia ustawy budżetowej na dany rok, prawo budowlane, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
 • umiejętności organizacyjne, zdolność do analitycznego myślenia, dokładność, otwartość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego komunikatywnie
APLIKUJ TERAZ

Project Manager w firmie produkcyjnej (branża oświetleniowa)

Oferta: Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet premiowy w formie premii rocznej Szerokie możliwości szkoleń i rozwoju zawodowego Kontakt z najnowocześniejszymi technologiami Udział w pracy zespołów...

Senior IT Support Engineer

At Amazon, we strive to be earth’s most customer-centric company where people can find and discover anything they want to buy online. We hire the world’s brightest minds, offering them an...

Lakiernik samochodowy

przgotowywanie oraz lakierowanie pojazdów Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Wymagania inne: możliwość przyuczenia do zawodu

Kierowca samochodu dostawczego

całoroczne sprzątanie przystanków autobusowych w Zgierzu; odśnieżanie przystanków w okresie zimowym samochodem specjanym Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak Uprawnienia: Prawo...

Wulkanizator

wymiana opon, kół, naprawa opon, obręczy kół Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe, brak