Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117339

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu  na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego oraz praca w terenie,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • praca przeważnie siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, laptop, drukarka, niszczarka, itp.).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy zlokalizowane w dziewięciopiętrowym budynku biurowym,

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

 • budynek jest wyposażony w windę,

 • budynek nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej – brak 

 • podjazdów, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzonych kontrolach celno – skarbowych, postępowaniach kontrolnych i postępowaniach podatkowych z zakresu prawa podatkowego, w tym analizuje dokumentację podatkową oraz materiały pochodzące z innych urzędów i instytucji. W ramach czynności proceduralnych uczestniczy w gromadzeniu materiałów dowodowych, przesłuchaniach strony kontrolowanej i świadków, w zasięganiu opinii biegłych, dokonywaniu oględzin i przeszukań lokali, zarządzaniu przeprowadzenia spisu z natury, dokonywaniu zabezpieczania zebranych dowodów
 • Przygotowuje projekty pism procesowych w toku kontroli celno – skarbowych o niewielkim stopniu złożoności, postępowań kontrolnych i postępowań podatkowych
 • Uczestniczy w pracach związanych z działaniami celowych zespołów zadaniowych powoływanych spośród pracowników i funkcjonariuszy ŁUCS, a także z udziałem przedstawicieli instytucji i organów zewnętrznych, w szczególności innych organów KAS i organów ścigania.
 • Asystuje w czynnościach postępowania przygotowawczego wspierając pracę komórki dochodzeniowo-śledczej, w tym uczestniczy w akcjach realizowanych w ramach postępowania przygotowawczego we współdziałaniu z innymi komórkami ŁUCS, w szczególności z Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.
 • Wykonuje inne doraźne zadania zlecone przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość procedury kontroli celno – skarbowej i postępowania podatkowego
 • Podstawowa znajomość przepisów materialnego prawa podatkowego
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania
 • Skuteczna komunikacja ustna i pisemna
 • Terminowość, rzetelność, dokładność, samodzielność
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, rachunkowości
 • Obsługa aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów obsługiwanych na stanowisku pracy
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...