Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii [rekrutacja online]

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Pabianice
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Kafeterię szkoleń
 • Zdrowie na 5 (akcje profilaktyczne, konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)
 • Możliwość realizacji swoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)
 • Zorganizowany transport do pracy lub parking
 • Eventy integracyjne (Festiwal Wartości, Mikołajki, Spotkanie świąteczne)
Za co będziesz odpowiadać?
 • Zbieranie, analiza, ocena i raportowanie zgłoszeń działań niepożądanych po zastosowaniu produktów firmy,
 • Detekcja sygnałów – analiza zgłoszeń (w tym danych z EVDAS) pod kątem wykrycia, oceny i zarządzenia sygnałem,
 • Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji zawartej w Module 1.8 tj. Skrócony Opis Systemu Bezpieczeństwa Farmakoterapii, Plan Zarządzania Ryzykiem (RMP),
 • Współudział we wprowadzaniu środków minimalizacji ryzyka wynikających z RMP oraz dodatkowych zaleceń ze strony Agencji Rejestracyjnych,
 • Współuczestniczenie w zorganizowaniu i monitorowaniu badań PASS/DUS,
 • Przygotowywanie raportów dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych (PSUR/Addendum to PSUR) i raportowanie zgodnie z regulacjami prawa EU i non EU,
 • Opracowanie Addendum to Clinical Overview (ADCO) na potrzeby prowadzonych procesów rejestracji,
 • Wnioskowanie o aktualizację druków informacyjnych tj. ulotek dla pacjenta, charakterystyk produktów leczniczych oraz tekstów oznakowania opakowań ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami EMA, Narodowych Agencji Rejestracyjnych,
 • Współudział w przygotowywaniu i weryfikacji umów dotyczących wymiany informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego (SDEA) pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi i innymi kontrahentami,
 • Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Adamed z zakresu systemu bezpieczeństwa Farmakoterapii,
 • Raportowanie informacji o produktach leczniczych do systemu Eudravigilance (xevMPD).
Co jest dla nas ważne?
 • Wykształcenie wyższe medyczne (preferowane kierunki: medycyna, farmacja i pokrewne),
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w obszarze Pharmacovigilance,
 • Znajomość Prawa farmaceutycznego, rozporządzeń wykonawczych, dyrektyw, rozporządzeń i wytycznych EU i non EU w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii produktów leczniczych oraz znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa stosowania wyrobów medycznych i produktów kosmetycznych,
 • Umiejętność tworzenia prezentacji i prowadzenia szkoleń,
 • Znajomość języka angielskiego (poziom średniozaawansowany),
 • Znajomość MS Office.
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. Customer Service

Zadania: Telefoniczna i mailowa obsługa klienta Procesowanie i rozwiązywanie zgłoszeń w systemie Wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie Koordynacja usuwania usterek i awarii w lokalach...

Koordynator w agencji nieruchomości komercyjnych

współpraca z konsultantami działu, aktualizacja i rozwijanie bazy nieruchomości, przygotowywanie ofert i zestawień dla klientów, przygotowywanie zestawień i analiz na potrzeby działu, stała...

Ekspert ds. modelowania ryzyka

Twój zakres obowiązków zarządzanie modelami scoringowymi i modelami ratingowymi (budowa, analizy, monitoring), opracowanie wysokiej jakości raportów, w szczególności wyjaśniających...

Referent ds. technicznych (praktyki / staż)

Opis stanowiska: Wsparcie zespołu realizującego projekty w: tworzeniu, aktualizowaniu harmonogramów prac rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych opracowywaniu kosztorysów i ofert...

Kierownik Robót

Zakres obowiązków: kierowanie robotami na budowie w zakresie robót instalacyjnych (ciepłociągi, węzły); sporządzanie kosztorysów, wycen ofertowych; przygotowywanie harmonogramów i...