Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117088

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na III piętrze.

Zakres zadań

 • Udziela instruktażu pracownikom wydziału w ramach poleceń Naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej oraz jego Zastępców dotyczących bieżącego weryfikowania i wyznaczania nowych kierunków funkcjonalno-organizacyjnych. Nadzoruje ich realizację.
 • Rozlicza policjantów i pracowników cywilnych z posiadanych przez nich dokumentacji służbowej jawnej w przypadku rozwiązania stosunku służbowego/pracy lub przeniesienia do służby/pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji.
 • Obsługuje stanowisko ODN, tj. wytwarza dokumenty niejawne zgodnie z dyspozycją zlecającego, przestrzega zasady OIN, monitoruje prawidłowości działania systemu, na bieżąco monitoruje system zabezpieczeń ODN, współpracuje z administratorem systemu.
 • Przyjmuje, wstępnie weryfikuje, przekazuje lub wysyła i archiwizuje dokumentację m.in. dotyczącą ustaleń telekomunikacyjnych i informatycznych realizowanych przez Sekcję VII Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Łodzi.
 • Archiwizuje dokumentację niejawną znajdująca się w dyspozycji Naczelnika oraz jego Zastępców. Sporządza protokoły brakowania akt kat. BC i spisów, celem przekazania do archiwum.
 • Prowadzi i aktualizuje ewidencję obowiązujacych aktów prawnych związanych z działalnością statutową Wydziału Techniki Operacyjnej oraz regulacji związanych ze służbą w Policji. Udziela pomocy i udostępnia w/w akty funkcjonariuszom Wydziału oraz innym jednostkom i komórkom organizacyjnym w ramach przygotowywanych do realizacji przez Wydział zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • znajomość podstaw rachunkowości i gospodarki finansowej
 • umiejętność: pracy w zespole, obsługi komputera
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne wystawione przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs obsługi kancelaryjnej
APLIKUJ TERAZ

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Kardiolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Laryngolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...