Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 119753

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na realizacji zamówień publicznych i opracowywaniu dokumentów;


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin - oświetlenie naturalne i sztuczne;


- wykonywanie zadań pod presją czasu;


- częste kontakty z klientem zewnętrznym;


- praca na XI bądź XII piętrze;


- przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich;


- windy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych;


- niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych;


- w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Realizuje obsługę finansowo-księgową urzędu polegającą na prowadzeniu ewidencji finansowo-księgowej dowodów księgowych na kontach bilansowych i pozabilansowych;
 • Kompletuje i sprawdza pod względem formalno-rachunkowym dowody księgowe;
 • Sporządza sprawozdania jednostkowe dysponenta III stopnia na podstawie ksiąg rachunkowych;
 • Współpracuje przy sporządzaniu projektów planów dochodów i wydatków zgodnie ze zgłoszeniami komórek organizacyjnych urzędu;
 • Rozlicza krajowe i zagraniczne podróże oraz wyjazdy służbowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze finansowo-księgowym
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy budżetowej
 • Umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna), urządzeń biurowych (drukowanie, skanowanie, faksowanie) i pakietów biurowych m.in. MS Office w tym w szczególności Excel;
 • Umiejętność redagowania pism i dokumentów;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność planowania i współpracy;
 • Umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań;
 • Umiejętność dokonywania analizy i syntezy
 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • Odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość jednego z obowiązujących w UE języków obcych,
 • szkolenie z zakresu rachunkowości,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
 • umiejętności interpersonalne m.in. umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • znajomość zasad i technik legislacyjnych;
 • znajomość specjalistycznych programów finansowo-księgowych;
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej w zakresie finansów publicznych;
 • odpowiedzialność i rzetelność;
 • terminowość i samodzielność.
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...