Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Starszy specjalista do spraw: realizacji zamówień publicznych w sekcji ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych kwp w łodzi

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Starszy specjalista do spraw: realizacji zamówień publicznych w sekcji ds. funduszy pomocowych i zamówień publicznych kwp w łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Numer: StPr/21/6240
OBOWIĄZKI:
Osoba na tym stanowisku:- przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych finansowanych z budżetu oraz środków unijnych w celu zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych w jednostce,- wykonuje zadania dot. udzielania zamówień z wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,- opiniuje wnioski rozpoczynające postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu weryfikacji zasadności zastosowanego trybu,- współpracuje z komórkami organizacyjnymi KWP w Łodzi w zakresie prowadzonych przez nie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.Co oferujemyDofinansowanie do wypoczynku pracownikówDofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownikówWarunki pracypraca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na parterzeDodatkowe informacje- wynagrodzenie: 1,6310 mnożnik kwoty bazowej tj. 3314,13 zł brutto + wysługa lat,- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznegoAplikuj do 8 października 2021na adres:Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziWydział Kadr i Szkoleniaul. Lutomierska 108/11291-048 Łódźz dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 85042".Dokumenty należy złożyć do: 8.10.2021Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)Wykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe: do roku pracy przy udzielaniu zamówień publicznychPosiadanie obywatelstwa polskiegoKorzystanie z pełni praw publicznychNieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,doświadczenie zawodowe: do roku pracy przy udzielaniu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,szkolenie z zakresu zamówień publicznych,kreatywność,samodzielność,komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,dyspozycyjność,umiejętność prowadzenia negocjacji,obsługa komputera - pakiet Office

Miejsce pracy:

Łódź


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 314,13 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w ŁodziProjektant

Jeżeli: potrafisz projektować i aranżować wnętrza; śledzisz nowe trendy i rozwiązania; lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z ludźmi; potrafisz słuchać i proponować...

Pracownik w Dziale Wędliny / Sery

dostrzegasz i reagujesz na potrzeby klientów, jesteś zaangażowany i działasz odpowiedzialnie, lubisz gdy ciągle coś się dzieje, potrafisz pracować w zespole. zapewniasz komfort zakupów i...

Inżynier budowy

- nadzór nad pracami podwykonawców- praca biurowa i na terenie budowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Budownictwo Wymagania inne: [Uprawnienia] -...

Pracownik gospodarczy

Dokonywanie zakupów, produkcja druków, dostarczanie korespondencji do podmiotów współpracujących, prowadzenie samochodu służbowego Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe,...

Ksiegowa/kadrowa

księgowanie dokumentów dla celów rozliczeń podatkowych, obsługa kadrowa firm, kontakty telefoniczne, redagowanie treści e-mail Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące,...