Bony na zasiedlenie receptą na brak pracowników

miasto Łódź nocą

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ma do zaoferowania bezrobotnym wiele wspierających programów aktywizacji zawodowej. Choć w ostatnim czasie zmalało zainteresowanie pomocą ze strony bezrobotnych i poszukujących pracy w samej Łodzi, to jeden z programów cieszy się zainteresowaniem ze strony mieszkańców okolicznych miejscowości. Mowa o bonie na zasiedlenie, w którym łódzcy pracodawcy upatrują szansy na zalezienie pracownika z innej miejscowości do pracy w Łodzi. Skoro sami Łodzianie nie chcą podejmować się pewnych prac, to jest szansa, że przy odpowiednim wsparciu skusi się ktoś spoza miasta.

Warunki

Bony na zasiedlenie oprócz standardowej funkcji wspierającej bezrobotnych w poszukiwaniu pracy, mają za zadanie zachęcić ich do mobilności w ramach tych poszukiwań. Aby postarać się o zdobycie bonu na zasiedlenie, należy spełnić kilka podstawowych wymogów określonych przez PUP. O wsparcie pod taką postacią mogą postarać się bezrobotni do 30. roku życia, którzy mają zamiar podjąć pracę lub założyć własną działalność gospodarczą w odległości przynajmniej 80 km od aktualnego miejsca zamieszkania. Liczony jest także czas dojazdu, który w przypadku środków transportu publicznego przekracza trzy godziny dziennie.

Bony

Od 2015 roku z bonów na zasiedlenie skorzystało kilkaset osób z różnych powiatów w okolicy Łodzi, kierując swoje kroki zawodowe właśnie do tego miasta. Ten program pomocy bezrobotnym cieszy się dużym zainteresowaniem w grupie absolwentów, którzy studiowali w Łodzi i chcą tu pozostać. Na zasiedlenie można otrzymać bowiem nawet 7,5 tysiąca złotych.

Pomoc

Czasami warto schować dumę do kieszeni i sprawdzić, co do zaoferowania ma Powiatowy Urząd Pracy. Może się bowiem okazać, że pomoc, nawet doraźna w zdecydowanym stopniu jest w stanie ułatwić nam życie i zdobycie pracy w miejscu, które nas konkretnie interesuje. Wachlarz pomocy w PUP-ie jest bardzo duży, trzeba tylko wiedzieć, czego się chce i jak tę pomoc odpowiednio zagospodarować i wykorzystać.

    Napisz komentarz