Jak dostać się do straży pożarnej?

straż pożarna

Praca strażaka to prestiżowy zawód, który może być źródłem ogromnej satysfakcji. Należy jednak pamiętać, że by zatrudnić się w tym charakterze, należy spełnić kilka istotnych warunków. Kto może zostać strażakiem? Sprawdź, czy masz odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje.

Praca w straży pożarnej

Strażacy należą do najbardziej lubianych służb mundurowych na całym świecie. Nie bez powodu wielu widzi w nich bohaterów. Często ryzykują własne życie i zdrowie, by ratować innych. Zdecydowanie, to bardzo trudna profesja, wiążąca się z licznymi zagrożeniami, do której wykonywania niezbędna jest wyjątkowa odwaga.

Praca w straży pożarnej to nie tylko gaszenie pożarów. Do innych zadań strażaka należy również:

 • ocena zagrożenia związanego z pożarem i dobranie odpowiednich środków do jego eliminacji,
 • pomoc poszkodowanym w opuszczeniu miejsca pożaru,
 • minimalizowanie strat związanych z pożarem,
 • konserwowanie sprzętu służącego do gaszenia ognia,
 • odbieranie zgłoszeń,
 • uczestnictwo w akcjach ratunkowych, np. podczas zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych i innych wydarzeń wymagających ich interwencji.

Stanowiska w straży pożarnej

Warto zauważyć, że jest to zawód bardzo silnie zhierarchizowany z rozbudowanym korpusem oficerskim. Jakie są stanowiska w straży pożarnej? Możemy wymienić tutaj następujące szczeble kariery:

 • stanowiska szeregowe – stażysta, młodszy ratownik-kierowca, młodszy technik,
 • stanowiska podoficerskie – technik, ratownik-kierowca, starszy technik, starszy ratownik-kierowca, starszy operator sprzętu,
 • stanowiska aspiranckie – inspektor, starszy inspektor, starszy inspektor sztabowy,
 • stanowiska oficerskie – specjalista, starszy specjalista, kierownik sekcji, radca prawny, zastępca dyżurnego operacyjnego kraju, zastępca naczelnika wydziału, dyżurny operacyjny kraju, kapelan krajowy, koordynator ratownictwa medycznego służby, naczelnik wydziału, główny specjalista, doradca komendanta, główny księgowy, zastępca dyrektora biura, dyrektor biura, zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarniczej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarniczej.

Straż pożarna – rekrutacja

Jak dostać się do straży pożarnej? Choć kandydat musi spełnić ściśle określone wymagania, ma kilka możliwości na uzyskanie odpowiednich uprawnień. Przede wszystkim może zgłosić się do jednostki straży na okres próbny. Tam zostanie oceniony pod względem predyspozycji psychofizycznych. Jeśli spełni oczekiwania, weźmie udział w szkoleniu pożarniczym.

Przyjęcie do straży pożarnej jest również możliwe po ukończeniu nauki w szkole aspiranckiej i zdobyciu tytułu technika pożarnictwa i stopnia młodszego aspiranta PSP. Kandydat może również wybrać studia wyższe oficerskie, po których otrzymuje tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana PSP.

Straż pożarna – wymagania

Z uwagi na to, że jest to zawód bardzo ryzykowny, już na poziomie rekrutacji kandydaci przechodzą rygorystyczne testy sprawnościowe. Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, by zatrudnić się w straży pożarnej? Wymagania, o których warto pamiętać, to:

 • doskonałe zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • odporność na stres,
 • zdolność szybkiej oceny sytuacji i podejmowania racjonalnych decyzji,
 • umiejętność oszacowania ryzyka,
 • orientacja na pracę w grupie,
 • opanowanie.

Straż pożarna – Łódź, praca

Strażacy znajdują zatrudnienie w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. W całej Polsce, również w Łodzi, można zaobserwować stałe zapotrzebowanie na osoby pracujące w tym charakterze. Informacje o poborach do straży pożarnej, przede wszystkim są publikowane na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Znajdziemy tam również listę wymaganych dokumentów oraz opis stanowiska, na jakie może aplikować kandydat.

  Napisz komentarz