Najciekawsze inwestycje dla Łodzi finansowe ze środków unijnych

Najciekawsze inwestycje dla Lodzi finansowe ze srodkow unijnych

Od 2004 roku w Łodzi wiele się działo, jeśli chodzi o inwestycje, szczególnie te z zakresu infrastruktury drogowej oraz ochrony środowiska. Dużym wydarzeniem było uruchomienie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, łączącej Łódź z ościennymi miastami. Miasto może zapomnieć o standardach z zachodnich metropolii takich jak metro, ale kolej z pewnością okazała się przełomowa dla osób podróżujących komunikacją miejską. W końcu pociągiem poruszamy się dużo sprawniej niż autobusem czy tramwajem.

Do ważnych inwestycji zaliczyć musimy również modernizację Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Zmiana technologii oczyszczania oraz budowa nowych linii biologicznego oczyszczania ścieków spowodowały, że aglomeracja łódzka nie przyczynia się już do zanieczyszczania rzek. Unowocześnienia dotyczą też sieci sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gruntowych.

Nie można zapominać o remoncie trasy W-Z. Łódź była uznana na bardzo zakorkowane miasto, a trasa W-Z łączy w końcu jej największe osiedla i stanowi główną arterię komunikacyjną. Przy tym warto wspomnieć o modernizacji trasy kolejowej między Łodzią a Warszawą. Przejazd pociągiem z Łodzi Fabrycznej do stacji Warszawa Centralna skrócono do niecałych 90 minut. Nadal wielu mieszkańców Łodzi decyduje się na pracę w stolicy.

Jedną z większych inwestycji była również budowa drogi ekspresowej S8, dzięki której czas podróży autem na linii Łódź-Wrocław skrócił się z czterech godzin do dwóch. Ponadto podpisano umowę na tunel średnicowy, łączący Łódź Kaliską z Fabryczną. Komunikacja kolejowa powinna być podstawą, a ta inwestycja wymaga wybudowania 17 km torów oraz nowej podziemnej stacji Łódź Fabryczna. Inwestycją bardzo istotną dla mieszkańców Łodzi jest także autostrada nad morze. Obecnie można podróżować nad polskie morze bezpośrednio z Łodzi, a czas podróży wynosi około trzech godzin.

Inwestycje drogowe mają duże znaczenie z uwagi na atrakcyjność komunikacyjną regionu. W Łodzi dzieje się wiele również w branży budowlanej, a to zawsze nowe miejsca pracy dla mieszkańców Łodzi.

    Napisz komentarz