Niepełnosprawni na rynku pracy w Łodzi

niepełnosprawni na rynku pracy w Łodzi

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych często staje się problematyczne. Nie chodzi tu o niepełnosprawność samą w sobie, a o niezrozumienie tego problemu przez pracodawców. W większości przypadków niepełnosprawność nie jest żadną barierą i nie przeszkadza w podjęciu zatrudnienia na różnych stanowiskach.

Zespół

Temu tematowi została poświęcona nawet konferencja dla pracodawców w Łodzi. Właśnie pracodawcy bardzo często nie wiedzą, jak mogliby spożytkować potencjał osób niepełnosprawnych w swoim zespole. Boją się także, jak zespół może zareagować. Boją się, w zasadzie sami nie wiedzą za bardzo czego.

Cechy

Samo podjęcie zatrudnienia zależy od ogromnej ilości czynników. Należą do nich zarówno kompetencje twarde, jak i miękkie. Dużą rolę odgrywa m.in. możliwości wykonywania różnorodnych czynności, sprawność lub stopień sprawności, specjalne umiejętności, kwalifikacje, kompetencje oraz cechy osobowości.

Walka

Wejście na rynek pracy dla osób niepełnosprawnych może okazać się czasami kubłem zimnej wody wylanej prosto na głowę. Niemiłe zderzenie z rzeczywistością może pozostawić rysę na psychice kandydata do pracy. Jednak ważne jest, aby nie zrażać się przeciwnościami losu i walczyć. W walce o miejsce pracy wszyscy powinniśmy być równi. I tak też w końcu jest i Polsce. To przede wszystkim pracodawca musi starać się o dobrego pracownika. A dobrym pracownikiem się po prostu jest bez względu na to, czy jest się osobą niepełnosprawną, czy nie.

Statystyki

W Łodzi sytuacja powoli zmienia się i zmierza ku lepszemu. Jednak do osiągnięcia 100% zadowolenia z obu stron jeszcze daleka droga. Na szczęście statystyki pokazują, że w grupie osób bezrobotnych w Łodzi ubywa także osób niepełnosprawnych. Również badania prowadzone przez łódzkie uczelnie pokazują, że wzrasta poziom zatrudniania niepełnosprawnych absolwentów.

Możliwości

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą pracy, a nie możesz jej znaleźć ze względu na nieodpowiednie kwalifikacje, możesz skorzystać ze szkoleń z ramienia Urzędu Pracy. Przysługują ci m.in. szkolenia finansowane ze środków PFRON. Na takie szkolenie otrzymasz skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy. Jego celem jest zwiększenie twoich szans na zatrudnienie dzięki podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych. Zwykle takie szkolenie odbywa się w placówkach szkoleniowych lub specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych, które posiadają wiele udogodnień dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności.

    Napisz komentarz