Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Archiwista

Archiwum Państwowe w Łodzi
Dyrektor Archiwum Państwowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Archiwista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113299

Warunki pracy

- praca przy komputerze,


- kontakt z dokumentacją zanieczyszczoną, zainfekowaną mikrobiologicznie

Zakres zadań

 • Uczestniczy w działaniach związanych z funkcjonowaniem i redakcją strony internetowej oraz profili mediów społecznościowych Archiwum Państwowego w Łodzi.
 • Uczestniczy w realizacji projektów popularyzatorskich i edukacyjnych, w tym bierze udział w organizacji wystaw, lekcji archiwalnych, warsztatów, konferencji archiwalnych oraz w przygotowaniu materiałów promocyjnych na te wydarzenia.
 • Uczestniczy w działaniach promocyjnych dla różnych grup odbiorców (m.in. kampanie online, kampanie social media, video, podcasty, materiały prasowe, wydarzenia branżowe).
 • Współpracuje z agencjami wydawniczymi i marketingowymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość podstaw ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Podstawowa znajomość zasobu i funkcjonowania Archiwum Państwowego w Łodzi
 • Biegła umiejętność pisania i redagowania tekstów o charakterze informacyjnym,w tym materiałów prasowych
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Kreatywność
 • Znajomość podstaw ustawy o służbie cywilnej i zagadnień z administracji publicznej
 • Znajomość mediów społecznościowych - w tym: Facebook, Instagram, You Tube
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Biegła umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi w zakresie realizowanych zadań (co najmniej pakietu MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomośc języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Samodzielność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność obsługi programów graficznych
 • Znajomość technik i narzędzi PR
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Kierownik budowy

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze...

Inżynier - Elektryk

obowiązki związane z ww. stanowiskiem. absolwent studiów na kierunku Elektrotechnika, prawo jazdy kategorii B, umiejętność pracy w zespole i chęć rozwoju, samodzielność, odpowiedzialność...

Agent Nieruchomości

Co otrzymasz jako agent nieruchomości RE/MAX? wiedzę, która da Ci możliwość pracowania TYLKO na umowach ekskluzywnych, tzw. na wyłączność europejskie certyfikowane szkolenia podstawowe ,...