Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Główny księgowy / Główna księgowa

Główny księgowy / Główna księgowa
Miejsce pracy: Łódź
Zadania:
 • planowanie i realizacja dochodów oraz wydatków budżetowych jednostki, a także projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz sprawozdawczość w tym zakresie,
 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzór nad prowadzeniem rejestrów umów: umów cywilnoprawnych z firmami oraz z osobami fizycznymi, w tym umów-zleceń oraz o dzieło,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów,
  odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby firmy, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
  kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
  nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • nadzór nad obsługa zagadnień kadrowo-płacowych,
 • kontrola dokumentów i księgowań, analiza i uzgadnianie rozrachunków,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu, zgromadzenie Wspólników,
  kontrola i uzgadnianie kont księgowych,
 • dbanie o utrzymanie kompletu aktualnych dokumentów,
 • kontrola dokumentacji związanej z realizowanymi zakupami,
 • rozliczanie delegacji/wyjazdów służbowych,
 • kontrola dokumentów pod względem rachunkowym i merytorycznym.
Wymagania:
 • oświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów,
 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy,
 • znajomość przepisów podatkowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i Excel,
 • znajomość oprogramowania Symfonia,
 • wysokie umiejętności organizacyjne, rzetelność i pełna samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, terminowość i odpowiedzialność,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole, współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem pracowniczym,
 • szybkie przyswajanie informacji,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość specyfiki rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych,
 • znajomość zasad rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość języka angielskiego
APLIKUJ TERAZ

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać - porozmawiaj z nami...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...

Specjalista ds. Logistyki

Zakres zadań: Koordynowanie terminowości i jakości dostaw produktów do klienta; Monitorowanie bieżących i prognozowanych zamówień klientów; Monitorowanie planu produkcyjnego przy...

Doradca ds. Ubezpieczeń

Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie Klientów indywidualnych oraz firmowych. Prowadzenie spotkań i rozmów z Klientami oraz utrzymywanie długookresowych relacji z nimi. Skuteczne...