Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Główny księgowy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 121339

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, stres związany z terminowością i złożonością wykonywanych zadań.Stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Zakres zadań

 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji finansowo-księgowej Urzędu w zakresie wydatków budżetowych, dochodów budżetowych i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących ewidencji pozabilansowej w celu zapewnienia prawidłowej prezentacji danych wynikających z przepisów prawa,
 • sporządzanie materiałów dotyczących planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi w zakresie budżetu tradycyjnego, zadaniowego oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz wniosków o zmianę w planie, kontrola zgodności operacji gospodarczej i finansowych, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnych, zgodnie z zasadami rachunkowości budżetowej poprzez zatwierdzenie dokumentacji finansowo-księgowej do zapłaty celem zapewnienia rzetelności dokumentacji finansowo-księgowej,
 • opracowanie harmonogramu wydatków budżetowych na rok budżetowy oraz jego zmian, sporządzanie zapotrzebowań na środki budżetowe w ujęciu miesięcznym, prognoz i korekt w tym zakresie, celem zapewnienia płynnej realizacji zobowiązań Urzędu,
 • nadzór i rozliczanie okresowych inwentaryzacji, przechowywanie i okresowe uzgadnianie ksiąg inwentarzowych Urzędu, celem zapewnienia kontroli nad majątkiem Urzędu ,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wraz z załącznikami oraz informacji uzupełniającej w zakresie wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami celem wypełnienia obowiązku sprawozdawczego,
 • prowadzenie ewidencji umów rodzących skutki finansowe dla Urzędu, celem prawidłowego dokumentowania poziomu zaangażowania środków publicznych w danym roku budżetowym,
 • weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej składanej przez beneficjentów w celu rozliczenia udzielonych przez Urząd dotacji oraz prowadzenie korespondencji w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej (przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości), lub wyższe ekonomiczne: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich( przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości), lub wyższe uzupełnione ekonomicznymi studiami podyplomowymi( przy jednoczesnym spełnieniu wymogu posiadania co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości). W przypadku niespełnienia żadnego z wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki w księgowości: wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Staż pracy( w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego lub wykształcenia wyższego uzupełnionego ekonomicznymi studiami podyplomowymi) lub 6 lat ( w przypadku posiadania wykształcenia średniego ekonomicznego) w księgowości.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

  Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

  Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

  Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

  Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

  Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

  Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

  Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

  Kierownik Zespołu Zakupów

  Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...