Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Główny specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 120228

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie: klienci zewnętrzni, w szczególności osoby poszukujące pracy


kilka razy w miesiącu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


kilka razy w roku: Wojewódzki Urząd Statystyczny


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu
 • zgłaszanie do ubezpieczeń, zgłaszanie zmian danych osoby ubezpieczonej, zgłaszanie danych o członkach rodziny ubezpieczonego, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, kontynuowanie ubezpieczeń pracowników Urzędu
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym wykorzystania urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny czasu pracy
 • sporządzanie sprawozdawczości, analiz i ocen w zakresie zatrudniania i wynagradzania oraz prowadzenie ewidencji stanów zatrudnienia w Urzędzie (etaty i osoby)
 • prowadzenie spraw z zakresu profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) badań pracowników
 • prowadzenie spraw związanych z rozmieszczeniem pracowników Urzędu
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pozostających w zakresie Oddziału Kadr i Organizacji.
 • prowadzenie spraw związanych ze stażem pracy i wynikającymi z niego uprawnieniami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca/staż w obszarze kadrowym
 • znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz rozporządzeń wykonawczych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie: prawa pracy lub zarządzania zasobami ludzkimi
 • •aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą zastrzeżone lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...