Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Główny specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137238

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, jak również związana z wyjazdami w teren -województwo łódzkie, działania pod presją czasu, kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy,bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne wraz z przygotowaniem projektów rozstrzygnięć w przedmiocie wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz postępowania w przedmiocie ustalenia odsetek za zwłokę od nieuiszczonej w terminie kary pieniężnej
 • Prowadzi kontrole przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony zabytków
 • Przygotowuje projekty upomnień, wniosków, tytułów wykonawczych, odpowiedzi na zarzuty zobowiązanego
 • Podejmuje działania w sprawach dotyczących nakazów konserwatorskich
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję i dane sprawozdawcze w zakresie spraw objętych zakresem czynności
 • upowszechnia wiedzę o zabytkach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie zabytków
 • znajomość przepisów ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawa ochrony zabytków, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • umiejętność stosowania przepisów w praktyce
 • rzetelność, terminowość, samodzielność i kreatywność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w sądzie administracyjnym


Leasing Manager

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami przygotowywanie ofert najmu i odpowiedzi na...

Pracownik Utrzymania Czystości

Oferujemy: Wsparcie Zespołu i przełożonego, Elastyczny grafik, Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o prace po okresie próbnym, Bezpłatne szkolenie, Po okresie próbnym Dodatki,...

Inspektor ds. urządzeń technicznych

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie i dokumentowanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT. Inspekcja urządzeń ciśnieniowych i/lub urządzeń transportu bliskiego. Sprawdzanie...

Magazynier - Mechanik

Zakres obowiązków: Wydawanie i przyjmowanie sprzętu ogólnobudowlanego oraz weryfikacja jego stanu Obsługa klienta – doradztwo techniczne dot. wynajmowanego sprzętu Zapewnienie jak najlepszej...