Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor farmaceutyczny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117228

Warunki pracy


 • Wejście do budynku, w którym siedzibę ma  WIF w Łodzi  znajduje się od strony ul. Przędzalnianej. Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach. Schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, zatrzymującą się na półpiętrach, skąd na pełne piętra prowadzą schody. W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia biurowe ulokowane są na III, IV i V piętrze. Główne miejsce pracy znajduje się na III piętrze. W budynku i pomieszczeniach biurowych brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • Praca w terenie związana z przeprowadzaniem kontroli (miasto Łódź i teren woj. łódzkiego) oraz praca biurowa związana z opracowywaniem dokumentacji i obsługą klientów zewnętrznych (praca przy komputerze, również pow. 4 godzin dziennie wymagająca wymuszonej pozycji ciała, obsługa urządzeń biurowych - ksero, drukarki, niszczarki; oświetlenie naturalne i sztuczne; wentylacja grawitacyjna)

 • Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami WIF
  w Łodzi oraz pracownikami innych instytucji.

 • Zagrożenie korupcją

 • Stres związany z obsługą klientów i prowadzonymi postępowaniami

Zakres zadań

 • Kontrolowanie placówek obrotu pozaaptecznego, podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz przychodni i gabinetów weterynaryjnych
 • Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na stosowanie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1 w celach przemysłowych lub badawczych
 • Przygotowywania zgód na zakup produktów leczniczych zawierających środki odurzające grupy I-N, II-N, III-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, III-P i IV-P zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Terminowe opracowywanie czytelnej i rzetelnej dokumentacji z wykonanych czynności kontrolnych oraz terminowe załatwianie pism zgodnie z przepisami ustawy kpa
 • Opiniowanie przydatności lokalu na placówkę obrotu pozaaptecznego, która wydaje produkty lecznicze bez recepty lekarskiej
 • Udział w przeprowadzaniu kontroli aptek ogólnodostępnych i wykonywaniu innych zadań wynikających z zakresu działania WIF w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia
 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Umiejętność obsługi komputera (w tym: znajomość edytorów tekstów oraz Internetu), a także obsługi urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, rzetelność, samodzielność, etyczność, dobra organizacja pracy
 • Spełnianie warunków, o których mowa w art. 114a ust. 1 ustawy - Prawo Farmaceutyczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
APLIKUJ TERAZ

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Kardiolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Laryngolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...