Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98683

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących wpisu do rejestru zabytków ruchomych oraz przygotowanie dla Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektów decyzji w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków ruchomych,
 • Bierze udział w postępowaniach dotyczących włączenia lub skreślenia zabytków z ewidencji zbytków,
 • Bierze udział w postępowaniach kontroli zabytków ruchomych w miejscu ich przechowywania w celu stwierdzenia stanu zachowania i prawidłowości warunków przechowywania zabytku, formułowanie zaleceń pokontrolnych i przygotowanie projektów decyzji związanych z realizacją tych zaleceń, prowadzenie działań w sprawach dotyczących wykonywania nakazów konserwatorskich,
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję w zakresie spraw objętych zakresem czynności w tym sporządza projekty decyzji, postanowień, opinii, zaświadczeń, prowadzi sprawozdawczość,
 • Opracowuje, gromadzi i udostępnia dokumentację obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ w celu popularyzacji wiedzy o zabytkach,
 • Dygitalizuje zbiory będące w zasobach WUOZ w Łodzi,
 • Przygotowuje projekty zaświadczeń dotyczących form ochrony konserwatorskiej dla zabytków ruchomych,
 • Prowadzi nadzór nad zbiorem dokumentacji dotyczącej zabytków ruchomych,
 • Współprowadzi archiwum urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, konserwatorstwo, konserwacja zabytków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość procedur administracyjnych, przepisów w zakresie ochrony zabytków i dziedzin pokrewnych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office,
 • Sumienność,rzetelność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat. "B"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zainteresowanie tematyką dot.ochrony zabytków
 • komunikatywność
APLIKUJ TERAZ

Kontroler jakości

Zakres obowiązków: Kontrola bieżącej produkcji Odbiór jakościowy wyrobów zmontowanych Raportowanie operacji w systemie Wystawianie reklamacji do dostawców Wyrywkowa weryfikacji elementów...

Lakiernik proszkowy

Zakres obowiązków: lakierowanie półfakrykatów. Oczekujemy: znajomości rys. technicznego, doświadczenia w pracy na produkcji, umiejętności posługiwania się narzędziami pomiarowymi,...

Specjalista ds. Reklamacji

Warto być z nami, bo: Mikomax Smart Office to polska, międzynarodowa firma, która tworzy miejsca do pracy dopasowane do zmieniającego się świata. Już 30 lat dostarczamy klientom w Polsce, jak...

Pracownik Działu Handlowego

Pracując u NAS zyskasz: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, Szeroki pakiet benefitów, m.in.: prywatną opiekę medyczną,...

Młodszy Specjalista ds. Księgowych

Zakres obowiązków: Pomoc w przygotowywaniu rozliczeń finansowych projektów realizowanych przez spółkę. Pomoc w przygotowywaniu miesięcznych/kwartalnych/rocznych raportów wyników finansowych...