Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 100473

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa jak również związana z wyjazdami w teren,działania pod presją czasu,kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów pism;
 • przygotowywanie decyzji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz inne działania prowadzone przy parkach, ogrodach lub innych formach zieleni wpisanych do rejestru zabytków;
 • przygotowywanie zezwoleń na wycinkę drzew z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
 • prowadzenie bieżących terenowych inspekcji zieleni i krajobrazu w celu określenia ich stanu zachowania;
 • współpraca przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi WUOZ w Łodzi w celu oceny walorów historycznych i artystycznych, stanu zachowania oraz opinii w zakresie ochrony zabytków wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków nieruchomych i zabytków archeologicznych;
 • prowadzenie i przygotowywanie korespondencji i sprawozdawczości w zakresie spraw objętych zakresem czynności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architektura krajobrazu, ochrona środowiska, ochrona przyrody, biologia, ogrodnictwo, biologia środowiskowa, inżynieria środowiska.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków,przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • sumienność
 • umiejętność dzialania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Spedytor

  Miejsce pracy: Home Office lub Biuro Dąbrowa Górnicza Oferujemy: oferujemy pracę w bardzo dobrych warunkach, stabilne zatrudnienie, umowa o pracę atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie...

  Kierownik robót

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Kontrolę jakości i terminowości robót na powierzonym odcinku, Uzupełnianie dokumentacji budowlanej - zgodnie z wewnętrznymi...

  Manager Zespołu Sprzedaży

  OBOWIĄZKI: budowa, rozwój i prowadzenie zespołu sprzedaży odpowiedzialność za wynik zespołu i funkcjonowanie oddziału nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z pośrednikami...

  Manager Zespołu Sprzedaży

  OBOWIĄZKI: budowa, rozwój i prowadzenie zespołu sprzedaży odpowiedzialność za wynik zespołu i funkcjonowanie oddziału nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z pośrednikami...

  Manager Zespołu Sprzedaży

  OBOWIĄZKI: budowa, rozwój i prowadzenie zespołu sprzedaży odpowiedzialność za wynik zespołu i funkcjonowanie oddziału nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z pośrednikami...