Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115910

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem zewnętrznym, praca w terenie, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy,bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących podziału nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • Bierze udział w postępowaniach dotyczących włączenia lub skreślenia zabytków z ewidencji zbytków, opiniuje gminne ewidencje zabytków,
 • Bierze udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw własnościowych obiektów zabytkowych,
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję w zakresie spraw objętych zakresem czynności w tym sporządza projekty decyzji, postanowień, opinii, zaświadczeń, prowadzi sprawozdawczość,
 • Opracowuje, gromadzi i udostępnia dokumentację obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ w celu popularyzacji wiedzy o zabytkach,
 • Bierze udział w postepowaniach administracyjnych w spawach dotyczących wpisu do rejestru zabytków nieruchomych, prowadzi rejestr i wojewódzką ewidencję zabytków, gromadzi i aktualizuje dokumentację w tym zakresie,
 • Przygotowuje projekty opinii, informacji i zaświadczeń dotyczących form ochrony konserwatorskiej nieruchomości,
 • Prowadzi nadzór nad zbiorem dokumentacji dotyczącej zabytków nieruchomych,
 • Dygitalizuje zbiory będące w zasobach WUOZ w Łodzi,
 • Współprowadzi archiwum urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia, architektura, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, konserwatorstwo, konserwacja zabytków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Biegła umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office,
 • Sumienność, rzetelność, komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat. "B"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zainteresowanie tematyką dot.ochrony zabytków
 • komunikatywność
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Spawacz MIG MAG (z lub bez doświadczenia)

Wymagane aktualne uprawnienia MIG MAG. Oferujemy: Umowę o pracę bezpośrednio z zakładem lokalizacja Łódź, Jędrzejowska Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizację celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Rewident taboru - oferta z kursem

Rewident taboru jest odpowiedzialny za kontrolę poprawności załadunku, weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem...