Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116191

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piatku w godz. 7.30-15.30 oraz sporadycznie praca w terenie

 • Możliwość wystąpienia pracy w godzinach nadliczbowych

 • Zagrożenie korupcją

 • Przeprowadzanie kontroli

 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka)

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Częste kontakty zewnętrzne - głównie telefoniczne

 • Konieczność szybkiego realizowania zadań niezaplanowanych, wynikających z zaistnienia określonych sytuacji i aktualnytch okoliczności

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w budynku, w którym występują bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind/podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety). Wystepuje konieczność przemieszczania się schodami.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności kontrolne nad działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności
 • Analizuje dokumentację odwoławczą dotyczącą postępowań administracyjnych i współuczestniczy w przygotowaniu projektów decyzji administracyjnych dla WLW w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • Sprawuje nadzór nad działalnością powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa produktów, w tym przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek
 • Współuczestniczy w rozpatrywaniu i załatwianiu skarg oraz wniosków, przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi i wnioski w zakresie właściwości zespołu
 • Prowadzi dokumentację związana z realizacją bieżących zadań zespołu -przygotowuje projekty pism i dokumentów dla WLW
 • Pozyskuje i analizuje dane otrzymane od powiatowych lekarzy weterynarii
 • Prowadzi szkolenia urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie zadań zespołu
 • Współpracuje w miarę istniejących potrzeb z innymi instytucjami , organami administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawodawstwa w zakresie spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność komunikacji
 • Znajomość Kpa
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat.B
 • Specjalizacja w zakresie "Higiena Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego"
APLIKUJ TERAZ

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Kardiolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Laryngolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...