Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor weterynaryjny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 133578

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku
 • Praca w terenie
 • Zagrożenie korupcją
 • Przeprowadzanie kontroli
 • Narzędzia pracy: komputer i urządzenia biurowe (kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner)
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych
 • Kontroluje prawidłowość funkcjonowania w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących obrotu detalicznego i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych przez zakłady lecznicze dla zwierząt , hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty prowadzace obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii
 • Współuczestniczy w prowadzeniu w uzasadnionych przypadkach postępowań administracyjnych i postępowań egzekucyjnych
 • Prowadzi postępowanie przy wstrzymaniu w obrocie bądź wycofywaniu z obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych
 • Współuczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z monitoringiem jakości produktów leczniczych weterynaryjnych znajdujących się w obrocie w zakresie wyznaczonym przez Głównego Lekarza Weterynarii poprzez pobieranie prób produktów leczniczych weterynaryjnych do badań w ramach państwowych badań jakości
 • Przyjmuje zgłoszenia od podmiotów o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii oraz rejestruje ww. podmioty
 • Współuczestniczy w sporządzaniu planów kontroli
 • Współuczestniczy w rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków w zakresie nadzoru farmaceutycznego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa farmaceutycznego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność komunikacji
 • Znajomość przepisów KPA
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Młodszy Doradca ds. Contact Center

Jakie zadania na Ciebie czekają? kontakt z klientami naszej firmy w celu udzielania im najważniejszych informacji przez telefon, chat, e - mail; pomoc w kwestiach związanych z naszymi produktami,...

Mobilny Ekspert / Koordynator ds. Produktów dla Firm

Na co dzień w pracy: Wspierasz Klientów (mikroprzedsiębiorców, Klientów indywidualnych) w znalezieniu najbardziej korzystnego dla nich finansowania (kredytu, leasingu, faktoringu, innych...

Magister Farmacji

Do Twoich zadań należeć będzie: sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept oraz zamawianie towaru monitorowanie stanów w...

Spedytor Drogowy

Poszukujemy osób na stanowisko Spedytora Drogowego, do naszych istniejących już oddziałów we Wrocławiu, Starachowicach, Żorach i Piasecznie, a także jesteśmy otwarci na osoby z innych...

Brygadzista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego oraz zarządzanie zespołem. Brygadzista wraz z załogą dokonuje bieżących...