Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 86831

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


Praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: klienci zewnętrzni,  członkowie komisji


kilka razy w miesiącu: sekretariaty innych komisji wojewódzkich, konsultanci wojewódzcy


kilka razy w roku: Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Komisji, m.in. prowadzenie rejestru wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego, przygotowywanie zawiadomień i wezwań, przekazywanie wniosków do podmiotów medycznych, ubezpieczycieli i biegłych
 • obsługa posiedzeń Komisji w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających
 • monitorowanie przestrzegania terminów ustawowych dotyczących prowadzonych przez Komisję spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu wykonywanych zadań
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole; analityczne myślenie, dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Pracownik Magazynu

  Przyjęcie towarów i ich wydanie- załadunek i rozładunek wózkiem widłowym Współpraca z biurem magazynu w zakresie sporządzenia dokumentów przyjęcia i wydania Współpraca z działem...

  Doradca Klienta - Stolarz

  Jeżeli: lubisz pracę w handlu i jesteś otwarty na kontakt z klientem; masz doświadczenie w pracach stolarskich przy wykorzystaniu piły wielkoformatowej i innych narzędzi; umiesz czytać rysunek...

  Maszynista Pojazdów Trakcyjnych

  Czas na DB - dołącz do zespołu DB Cargo Polska i realizuj z nami naszą misję, wizję i wartości! To dzięki naszym pracownikom jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie...

  Ustawiacz

  Czas na DB - dołącz do zespołu DB Cargo Polska i realizuj z nami naszą misję, wizję i wartości! To dzięki naszym pracownikom jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie...

  Manewrowy

  Czas na DB - dołącz do zespołu DB Cargo Polska i realizuj z nami naszą misję, wizję i wartości! To dzięki naszym pracownikom jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych w Europie...