Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 86831

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,


Praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: klienci zewnętrzni,  członkowie komisji


kilka razy w miesiącu: sekretariaty innych komisji wojewódzkich, konsultanci wojewódzcy


kilka razy w roku: Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Komisji, m.in. prowadzenie rejestru wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego, przygotowywanie zawiadomień i wezwań, przekazywanie wniosków do podmiotów medycznych, ubezpieczycieli i biegłych
 • obsługa posiedzeń Komisji w tym sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających
 • monitorowanie przestrzegania terminów ustawowych dotyczących prowadzonych przez Komisję spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu wykonywanych zadań
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole; analityczne myślenie, dobra znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Kierownik Działu Jakości

  Twoje obowiązki Zarządzanie systemem zapewnienia jakości w zakładzie produkcyjnym. Budowanie i wdrażanie strategii jakościowej. Udział w projektach związanych z usprawnieniem i optymalizacją...

  Specjalista ds. Planowania i Przygotowania Produkcji

  Twoje obowiązki Kalkulacja zamówień i ofert pod kątem cenowym, materiałowym i godzinowym. Przygotowanie dokumentacji i koordynacja wprowadzanych zmian. Zapewnienie informacji niezbędnych do...

  Specjalista ds. Realizacji Zamówień

  Twoje obowiązki Tworzenie oraz aktualizacja rejestru zamówień oraz ofert. Rejestracja zamówień w systemie SAP. Przygotowywanie potwierdzeń zamówień oraz umów handlowych. Utrzymywanie...

  Diagnosta medyczny (badania słuchu)

  Dlaczego my? Po SŁUCH aj: S tawiamy na profesjonalizm Ł ączymy siły - ważna jest współpraca U czymy się od siebie C enimy naszych pracowników i Pacjentów H umor też się przydaje :) M...

  Pracownik Działu Finansowego

  DO TWOICH OBOWIĄZKÓW NALEŻEĆ BĘDZIE: bieżące sprawdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym i kosztowym rejestracja i katalogowanie umów najmu, marketingowych, cywilnoprawnych...