Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 100613

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu: Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego  


kilka razy w miesiącu: Ministerstwo właściwe do spraw Funduszy i Polityki Regionalnej


kilka razy w roku: Ministerstwo właściwe do spraw Finansów


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

  • obsługa zadań inwestycyjnych w szczególności przygotowywanie umów/ wniosków, weryfikacja formalno - merytoryczna wniosków o uruchomienie dotacji, dyspozycja o uruchomienie wniosków
  • rozliczanie końcowe zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz zadań własnych finansowanych z budżetu państwa i rezerw celowych/ogólnej
  • monitoring w zakresie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu państwa. Monitorowanie potrzeb w sprawie konieczności dokonywania zmian udzielonej dotacji, ich wysokości i przeznaczenia, przygotowywanie stosownych wniosków o dokonanie zmian w budżecie Wojewody
  • współudział w planowaniu i opracowywaniu projektów planów finansowych, materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej, w układzie tradycyjnym (klasyfikacji budżetowej) i zadaniowym w zakresie nadzorowanym przez Oddział Inwestycji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów: ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, prawo zamówień publicznych, podstawowe założenia ustawy budżetowej na dany rok, prawo budowlane
  • umiejętności organizacyjne, zdolność do analitycznego myślenia, dokładność, otwartość
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • znajomość jednego z języków urzędowych UE –B2
APLIKUJ TERAZ

Cukiernik

pomoc w produkcji produktów cukierniczych Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

Kierownik Robót Sanitarnych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Nadzorowanie i koordynowanie prac w zakresie instalacji sanitarnych prowadzonych na budowie na etapie przygotowania, realizacji,...

Pracownik magazynowy

mile widziane uprawnienia UDT do obsługi suwnic oraz uprawnienia do obsługi wózka widłowego, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Technik Farmacji Stażysta

Do naszego zespołu poszukujemy farmaceutów z pasją i zamiłowaniem, dla których misją jest niesienie pomocy i wsparcie Pacjentów. Nasze oczekiwania: Dyplom technika farmacji Dobra organizacja...

Technik Farmacji

Do naszego zespołu poszukujemy farmaceutów z pasją i zamiłowaniem, dla których misją jest niesienie pomocy i wsparcie Pacjentów. Oczekiwania: Wykształcenie farmaceutyczne Otwartość na...