Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113125

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny - praca od godziny 8.00 poniedziałek-piątek i czasem w soboty - wysiłek fizyczny dotyczący przenoszenia kontenerów i sprzętów, paczek z materiałami biurowymi i wodą mineralną


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu - odbiorcy druków dla urzędów stanu cywilnego, pracownicy Punktów Obsługi Klienta


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • sprawne i terminowe rejestrowanie dokumentów wpływających do wydziału, podział na Prowadzenie wydziałowych ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych w celu bieżącej aktualizacji stanu środków w Wydziale
 • weryfikacja faktur pod względem merytorycznym w celu potwierdzenia prawidłowości realizacji operacji gospodarczych dotyczących Wydziału
 • nadzór techniczny urządzeń w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania Wydziału. Przenoszenie kontenerów z aktami dokumentów
 • zapotrzebowanie, odbieranie i rozdzielanie druków ścisłego zarachowania dla urzędów stanu cywilnego
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych Wydziału w materiały biurowe, druki ścisłego zarachowania, sprzęt informatyczny i biurowy w celu zapewniania ciągłości funkcjonowania Wydziału
 • koordynacja ewakuacji w Wydziale i szacowanie ryzyka wydziałowego. Zadanie 7: Przekazywanie do serwisowania i wybrakowania urządzeń. Prowadzenie kart wyposażenia pomieszczeń
 • sporządzanie okresowych zapotrzebowań na herbatę i wodę mineralną dla pracowników Wydziału, pobieranie ich z magazynu i rozdzielanie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia prowadzenia magazynu lub ewidencji środków trwałych
 • doświadczenie w pracy biurowej, doświadczenie w prowadzeniu magazynu, doświadczenie w zakresie ewidencji druków ścisłego zarachowania
APLIKUJ TERAZ

Księgowa

Główne zadania: Odpowiedzialność za poprawne dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi...

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

Pracownik działu zakupów

- nawiązywanie kontaktów z klientami - prowadzenie rozmów telefonicznych - prowadzenie kompleksowej dokumentacji i raportów dotyczących procesu zakupu towarów - współpraca z klientami...

Kucharz kuchni orientalnej

- przygotowywanie potraw kuchni orientalnej - praca w dni wolne Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: umiejętność przygotowywania potraw kuchni...