Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113588

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego w siedzibie Urzędu oraz praca w terenie,

 • praca przeważnie siedząca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Urząd zlokalizowany w kompleksie dwóch budynków, budynek główny IV piętrowy, wyposażony w windę, dojeżdżającą do III piętra, co ogranicza osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do IV piętra budynku, drugi budynek parterowy, oba budynki posiadają podjazd dla wózków inwalidzkich,

 • stanowisko pracy zlokalizowane na IV piętrze w budynku głównym,

 • na parterze budynku głównego znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole warunków pracy/pełnienia służby oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi oraz podległych jednostkach, w celu bieżącej informacji pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach oraz podejmuje działania korygujące, zmierzające do poprawy stanu bhp,
 • Przeprowadza szkolenia wstępne ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy/ służby w celu zaznajomienia pracowników, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, praktykantów i stażystów z przepisami i zasadami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy,
 • Ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wypadków podczas pełnienia służby, wypadków w drodze do pracy i z pracy, wypadków w drodze do lub z miejsca pełnienia służby oraz chorób zawodowych, w celu identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy/służby oraz zastosowania odpowiednich środków zapobiegającym podobnym zdarzeniom,
 • Dokonuje oceny ryzyka zawodowego w celu identyfikacji zagrożeń, podejmowania działań zapobiegawczych, stosowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz dostarczania pracownikom i funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej informacji dotyczących bezpiecznego wykonywania zadań,
 • Prowadzi niezbędne rejestry i dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy/służby.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów i zasad dotyczących BHP i udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowa znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów,
 • Umiejętność redagowania pism oraz precyzyjnego formułowania i argumentowania pisemnych wypowiedzi,
 • Umiejętność analizy zdarzeń oraz formułowania wniosków i zaleceń,
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Wiedza w zakresie obsługi aplikacji i systemów informatycznych Ministerstwa Finansów
APLIKUJ TERAZ

Księgowa

Główne zadania: Odpowiedzialność za poprawne dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi...

Młodszy specjalista

Warunki pracy Praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

Referent

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, praca...

Pracownik działu zakupów

- nawiązywanie kontaktów z klientami - prowadzenie rozmów telefonicznych - prowadzenie kompleksowej dokumentacji i raportów dotyczących procesu zakupu towarów - współpraca z klientami...

Kucharz kuchni orientalnej

- przygotowywanie potraw kuchni orientalnej - praca w dni wolne Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: umiejętność przygotowywania potraw kuchni...