Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 113958

Warunki pracy

praca biurowa, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera pow. 4 godz. na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze i w piwnicy, dźwiganie ciężarów pow. 5 kg.

Zakres zadań

 • weryfikuje prawidłowość przygotowania i przyjmowania do archiwum dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" powstałej w toku działania komórek organizacyjnych KWP w Łodzi oraz jednostek jej podległych, w celu bezpiecznego jej przechowywania oraz zabezpieczenia i konserwacji w okresie ustalonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 45 MSWiA z dnia 20.05.2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną ... (Dz.U. MSWiA z 2008 r. Nr 9, poz. 42 ze zm.),
 • prowadzi i aktualizuje ewidencje, rejestry, kartoteki dokumentacji niearchiwalnej (kat."B") KWP w Łodzi w zakresie obsługiwanych zbiorów kartotecznych, zgodnie z zasadami archiwistyki w celu monitorowania w zakresie narastającego zasobu archiwalnego we własnej jednostce, planowania rozmieszczenia dokumentów kat. "B" w pomieszczeniach archiwum,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych podległych składnic i archiwów, ponosi odpowiedzialność materialną,
 • wykonuje kwerendy w zbiorach akt archiwum KWP w Łodzi w celu uzyskania informacji dotyczących określonych przez zleceniodawcę zagadnień, osób lub wydarzeń ,
 • prowadzi okresowe działania kontrolno-instruktażowe w zakresie zgodności stanów ewidencyjnych zbioru akt archiwalnych ze stanem faktycznym, prawidłowości prowadzenia składnic archiwalnych w jednostkach podległych, w celu ustalenia czy posiadany zasób archiwalny odpowiada ewidencji oraz czy postępowanie z aktami odbywa się zgodnie z przepisami prawa,
 • prowadzi stan archiwum, ewidencję zasobów składnicy, kwerend, konserwacji oddziału archiwum KWP w Łodzi z/s w KMP w Skierniewicach,
 • opracowuje cząstkowe informacje na potrzeby okresowych sprawozdań z wykonania prac archiwalnych i posiadanego zasobu archiwalnego garnizonu łódzkiego, zlecanych przez KGP w celu wykonania zapisów zarządzenia

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe: do roku w obszarze archiwum,
 • znajomość przepisów dot. funkcjonowania archiwum, ochrony informacji niejawnych,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, systematyczność, odpowiedzialność sumienność,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW lub Policję uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne lub złożenie oświadczenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w prowadzeniu składnicy archiwum,
 • kurs archiwisty,
 • znajomość procedur i prawa wewnętrznego z obszaru archiwistyki w Policji,
 • obsługa specjalistycznych aplikacji do prowadzenia zbiorów archiwalnych
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Kierownik budowy

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze...

Inżynier - Elektryk

obowiązki związane z ww. stanowiskiem. absolwent studiów na kierunku Elektrotechnika, prawo jazdy kategorii B, umiejętność pracy w zespole i chęć rozwoju, samodzielność, odpowiedzialność...

Agent Nieruchomości

Co otrzymasz jako agent nieruchomości RE/MAX? wiedzę, która da Ci możliwość pracowania TYLKO na umowach ekskluzywnych, tzw. na wyłączność europejskie certyfikowane szkolenia podstawowe ,...