Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 115879

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze,

Zakres zadań

 • przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę i usługi materiałów kancelaryjno - biurowych, uczestniczy w pracach komisji przetargowych w celu właściwego zabezpieczenia potrzeb jednostek w materiały kancelaryjno - biurowe,
 • przygotowuje dokumentację związaną z wybrakowaniem i inwentaryzacją sprzętu techniki biurowej oraz sprzętu kwaterunkowego. Uczestniczy w komisjach ds. przeklasyfikowania - wybrakowania środków trwałych i pozostałych środków trwałych w KWP/KMP/KPP.
 • opracowuje dowody przyjęć według faktur oraz kontroluje je w zakresie zgodności ze złożonymi zamówieniami,
 • prowadzi kartotekę magazynową o charakterze ilościowo - wartościowym materiałów kancelaryjno - biurowych, papieru i sprzętu techniki biurowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy w administracji,
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o Policji, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Główny specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa jak również możliwe wyjazdy w teren,działania pod presją czasu,kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca...

  Młodszy specjalista

  Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np....

  Specjalista

  Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne,...

  Młodszy specjalista

  Warunki pracy Czynniki uciążliwe: praca w terenie, zagrożenie korupcją, odpowiedzialność majątkowa za wydane decyzje, praca w stresie pod presją czasu. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w...

  Pomocnik mechanika

  pomoc w montażu, serwisie instalacji LPG Wymagania konieczne: Uprawnienia: zdolności manualne Wymagania dodatkowe: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B