Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116025

Warunki pracy

krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie pod presją czasu


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w tygodniu:. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego


Kilka razy w miesiącu: pracownicy urzędów centralnych, firmy zewnętrzne (zakupy sprzętu i usług)


kilka razy w roku: pracownicy jednostek zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, pracownicy instytucji zewnętrznych przeprowadzających kontrole w Urzędzie, stowarzyszenia.


inne: długotwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania sie po budynku, utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających sie na wózkach

Zakres zadań

 • opracowywanie zbiorczych rocznych i wieloletnich materiałów planistycznych do budżetu Wojewody w zakresie wydatków na obronę cywilną (zarówno w układzie tradycyjnym jak i zadaniowym)
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań i informacji z realizacji wydatków i zadań obrony cywilnej
 • sporządzanie umów i porozumień dotyczących realizacji zadań OC. Sporządzanie wniosków o zamówienie publiczne i udział w pracach Komisji przetargowej ŁUW w Łodzi
 • opracowywanie wniosków dotyczących zmian w budżecie Wojewody w zakresie środków na OC
 • planowanie i organizowanie szkoleń dla struktur OC w województwie łódzkim oraz uczestnictwo w kontrolach JST w zakresie realizacji zadań OC
 • współpraca przy planowaniu potrzeb w zakresie środków finansowych i sprzętowych w celu doposażania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie, niezbędne do wykonywania zadań OC
 • współpraca w opracowywaniu, aktualizacji i realizacji Programu doskonalenia obrony cywilnej województwa łódzkiego oraz Planu obrony cywilnej – w części dotyczącej finansowania i szkoleń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dokumentów o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość ustaw o wojewodzie, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, zarządzaniu kryzysowym
 • komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych
 • znajomość jednego z języków obcych obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej- komunikatywnie
 • umiejętność obsługi aplikacji BUZA, odporność na stres.
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...