Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116817

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze - brak windy.

Zakres zadań

 • obsługuje elektroniczną bazę Rejestr Spraw o Wykroczenia,
 • obsługuje moduł rejestracja czasu pracy - absencja w podsystemie kadry SWOP dla pracowników i funkcjonariuszy jednostki organizacyjnej,
 • obsługuje elektroniczną bazę - Poczta Specjalna,
 • współpracuje z Biurem Rzeczy Znalezionych w zakresie przekazywania przedmiotów zagubionych i odnalezionych,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające i szkodowe powstałe w jednostce w zakresie szkód w sprzęcie transportowym oraz w mieniu,
 • opracowuje, weryfikuje i terminowo przekazuje wykazy naliczeń do wypłat dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki organizacyjnej do jednostki nadrzędnej,
 • bierze udział w komisjach inwentaryzacyjnych w zakresie gospodarki mandatowej,
 • bierze udział w inwentaryzacjach i spisach z natury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.
APLIKUJ TERAZ

Lekarz Neurolog Dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Kardiolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Lekarz Laryngolog dziecięcy

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

Kierownik Budowy

TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...