Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117319

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, obecność wind w budynku, praca na V piętrze

Zakres zadań

 • administruje stanowiskami dostępowymi do systemów informatycznych KWP w Łodzi,
 • wspiera technicznie użytkowników sprzętu informatycznego w celu zapewnienia ciągłości pracy urzędu,
 • dokonuje przeglądów technicznych oraz napraw sprzętu informatycznego w celu zapewnienia ciągłości pracy tego sprzętu,
 • dokonuje ekspertyz technicznych eksploatowanego sprzętu informatycznego w celu kwalifikacji ich do naprawy lub wybrakowania,
 • wdraża systemy informatyczne oraz opracowuje niezbędną dokumentację podczas realizacji wdrożenia,
 • opracowuje dokumentację projektowo-techniczną w celu zapewnienia prawidłowego procesu przedsięwzięcia informatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o kierunku informatyka/teleinformatyka/elektronika lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze i utrzymaniu w sprawności sprzętu teleinformatycznego,
 • znajomość zagadnień związanych z administracją siecią LAN i urządzeń sieciowych,
 • posługiwanie się elektronicznymi przyrządami pomiarowymi,
 • umiejętność diagnozy i naprawy sprzętu informatycznego,
 • biegła znajomość systemów operacyjnych MS Windows oraz oprogramowania biurowego MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznych,
 • umiejętność pracy w zespole oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • znajomość zagadnień ustawy o ochronie danych osobowych,
 • prawo jazdy kat. B
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Lekarz Neurolog Dziecięcy

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

  Lekarz Kardiolog dziecięcy

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

  Lekarz Laryngolog dziecięcy

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

  Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

  Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

  Kierownik Budowy

  TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...