Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 120057

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, praca w terenie


- praca od godziny 8.00 poniedziałek-piątek i czasem w soboty - duży wysiłek fizyczny dotyczący przenoszenia kontenerów i sprzętów, paczek z materiałami biurowymi i wodą mineralną


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w tygodniu - odbiorcy druków dla urzędów stanu cywilnego, pracownicy Punktów Obsługi Klienta


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • prowadzenie wydziałowych ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych w celu bieżącej aktualizacji ewidencji stanu środków w Wydziale. Uzgadnianie stanu majątkowego (ewidencyjnego) i oklejanie nowo przyjętego majątku kodami kreskowymi
 • aktualizowanie kart spisu inwentarza. Przekazywanie wykazu mienia, który zmienił lokalizację lub użytkownika. Prowadzenie imiennych kart osobistego wyposażenia
 • zapotrzebowanie, odbieranie i rozdzielanie druków ścisłego zarachowania dla urzędów stanu cywilnego oraz innych druków zamawianych na potrzeby Wydziału
 • przygotowywanie rocznego projektu planu zamówień celem zapewnienia funkcjonowania Wydziału. Prowadzenie postępowań celem zakupu materiałów i usług (przygotowywanie wniosków o wyrażenie zgody na realizację zamówienia oraz wniosków o udzielenie zamówienia publicznego)
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych Wydziału w sprzęt informatyczny i biurowy (materiały biurowe) w celu zapewniania ciągłości funkcjonowania Wydziału. Zamawianie, pobieranie i rozdzielanie pracownikom materiałów biurowych, druków ścisłego zarachowania oraz materiałów wyposażenia pracowników (woda, herbata, środki czystości). Zamawianie i ewidencjonowanie pieczątek Wydziałowych. Zamawianie i rozliczanie biletów komunikacji miejskiej
 • weryfikacja faktur pod względem merytorycznym w celu potwierdzenia prawidłowości realizacji operacji gospodarczych dotyczących Wydziału. Odbiór zakupionych i serwisowanych urządzeń i materiałów
 • nadzór techniczny nad urządzeniami zapewniającymi pracę Wydziału. Przekazywanie do serwisowania i wybrakowania urządzeń. Sporządzanie wykazu mienia do likwidacji. Odbieranie, potwierdzanie wyposażenia wydziału. Planowanie ustawiania mebli i urządzeń w pomieszczeniach służbowych. Zgłaszanie usterek do działu technicznego. Zadanie 8: Koordynacja ewakuacji w Wydziale i szacowanie ryzyka wydziałowego. Planowanie oraz dostarczanie (wnoszenie, znoszenie) kontenerów z aktami do oddziałów i do przewożenia pomiędzy Wydziałem, a Punktami Obsługi Klienta.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji lub pracy biurowej
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia prowadzenia magazynu lub ewidencji środków trwałych
 • doświadczenie w prowadzeniu stanu ewidencyjnego, doświadczenie w prowadzeniu magazynu ,doświadczenie w zakresie ewidencji druków ścisłego zarachowania
APLIKUJ TERAZ

Kierownik Działu Projektowego – Główny Projektant

Obowiązki: odpowiedzialność za prawidłowe działanie działu projektowego w zakresie powierzonych zadań; bieżąca analiza dokumentacji projektowej pod względem poprawności i wykonalności...

Inżynier sprzedaży systemów wody lodowej i wentylacji

Za co będziesz odpowiadać? utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami biznesowymi oraz poszukiwanie i budowanie nowych kontaktów z klientami na powierzonym terenie (generalni...

Młodszy Telefoniczny Doradca Klienta

Obowiązki: kontakt telefoniczny z klientami banku, nawiązanie długofalowych relacji z klientami i sprzedaż produktów bankowych, wspieranie klientów w wyborze produktów i usług bankowych,...

Kierownik / Kierowniczka Salonu Orange

Szkolenia menedżerskie. Programy rozwojowe. Rekrutacje wewnętrzne. Doświadczenie w sprzedaży Doświadczenie w zarządzaniu zespołem Umiejętność budowania trwałych relacji z klientami i...

Kierownik Zespołu Zakupów

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za realizację procesów zakupowych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz ze strategią biznesową odpowiedzialność za strategię cenową,...