Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 121468

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na III piętrze,

Zakres zadań

 • uczestniczy w przygotowaniu planu zamówień publicznychw ramach przyznanych środków finansowych dla Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP w Łodzi w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki środkami budżetowymi w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
 • kontroluje wykonywanie wszystkich umów oraz formalnie nadzoruje przestrzeganie procedur przetargowych w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej,
 • sporządza dokumentację dla postępowań wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z wytycznymi określonymi w "Zasadach postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KWP w Łodzi",
 • sporządza dokumentację w postępowaniach o zamówienia publiczne w trybach ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • bierze udział w pracach komisji przetargowych i negocjacyjnych przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowuje projekty umów cywilno-prawnych oraz aneksów do umów,
 • zamieszcza ogłoszenia oraz dokumenty przetargowe na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,
 • prowadzi karty realizacji umów, sprawdza faktury przekazywane do Wydziału Gospodarki Materiałowo - Technicznej pod kątem ich zgodności z zawartymi umowami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość ustaw Prawo Zamówień Publicznych i Finansów Publicznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu zamówień publicznych.
APLIKUJ TERAZ

Planista produkcji

Zadania: Planowanie produkcji, wystawianie zleceń produkcyjnych i nadzór na ich realizacją Planowanie średnioterminowe produkcji (MPS) Nadzór nad stanami magazynowymi wyrobów Ustalanie zapasów...

Asystentka Stomatologiczna / Asystent Stomatologiczny

Na co dzień będziesz odpowiadać za: Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy z lekarzem, Asystowanie przy zabiegach stomatologicznych (standard pracy na 4 ręce), Sterylizację narzędzi...

Doradca Klienta

Lubisz handel, koszach pracę z ludźmi i angażujesz się w wykonywaną przez siebie pracę? Pragniesz zmian, wyzwań i chcesz pracować w największej sieci handlowej w Polsce AGD/IT/RTV? Na start...

Lekarz Endokrynolog

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

SEO Copywriter

Zakres obowiązków: Pisanie ciekawych i merytorycznych artykułów w języku polskim o tematyce medycznej i usługach medycznych świadczonych przez klinikę. Redagowanie i korekta tekstów. Dbanie...