Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132703

Warunki pracy

Wysiłek fizyczny, praca w terenie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: klient Urzędu, Poczta Polska, kurier


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych; istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 • rejestrowanie korespondencji wpływającej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją i przekazywanie do dekretacji Przewodniczącemu Wojewódzkiego Zespołu
 • obsługa Poczty Firmowej w tym przygotowywanie i wysyłanie korespondencji z Urzędu oraz wysyłanie reklamacji do operatora pocztowego
 • przyjmowanie wniosków o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, nadawanie numerów sprawy i zakładanie akt
 • obsługa klienta zewnętrznego, udzielanie informacji na temat prowadzonej sprawy (osobiście i telefonicznie)
 • obsługa składnicy akt Wojewódzkiego Zespołu
 • przeglądanie i wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji lub w pracy biurowej
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, uprzejmość, odporność na stres, umiejętność pracy w grupie, umiejętność argumentowania i przekonywania, asertywność, dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • instrukcja kancelaryjna
APLIKUJ TERAZ

Pracownik zaplecza sportowego

- sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów w tym terenów zielonych- przygotowywanie obiektów do sezonu- wydawanie sprzętu, obsługa porządkowa obiektu w tym szatni- dbanie o tereny zielone,...

Pracownik fizyczny

- obsługa maszyn produkcyjnych- prace magazynowe związane z kompletowaniem i układaniem towaru- obsługa suwmiarki oraz innego sprzętu do kontroli jakości produktów- sortowanie paczek- praca w...

Pracownik administracyjno-biurowy

- wprowadzanie dokumentacji magazynowej,- wystawianie PZ, RW, WZ, faktur,- wprowadzanie faktur sprzedażowych,- kontakt z klientem. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...

Pracownik produkcji

- praca przy obsłudze maszyn drukujących i zgrzewających- konfekcjonowanie wyrobów gotowych- cięcie, składanie materiałów- wysyłanie towaru do klienta na terenie Polski i za granicę między...

Referent

sporządzanie dok. medycznej, archiwizacja dok. medycznej, obsługa systemów sprawozdawczo-rozliczeniowych/NABÓR STAŻ FEŁ/ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...