Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 133191

Warunki pracy

-praca przy komputerze
-delegacje służbowe

Zakres zadań

 • wykonuje kontrole użytkowników przyrządów pomiarowych, podmiotów posiadających stosowne zezwolenia i upoważnienia Prezesa GUM, producentów, importerów, dystrybutorów i użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających ocenie zgodności, podmiotów paczkujących towary w celu zapewnienia przestrzegania ustaw:Prawo o miarach, o tachografach,o systemach zgodności i nadzoru rynku, o towarach paczkowanych
 • wykonuje kontrole wewnętrzne w Wydziale Usług Metrologicznych oraz wydziałach zamiejscowych OUM w Łodzi, w celu zapewnienia przestrzegania prawa i procedur wewnętrznych
 • sporządza dokumentację pokontrolną, w tym projekty decyzji, postanowienia, zalecenia i przedstawia je do akceptacji przełożonym
 • obsługuje stanowiska pomiarowe stosowane przy czynnościach kontrolnych
 • sporządza projekty planów i sprawozdań
 • prowadzi samochód służbowy w celu dojazdu do miejsca wykonywania czynności kontrolnych
 • ręcznie podnosi i przenosi ciężary według normy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • podstawowa znajomość ustaw: Prawo o miarach, o tachografach,o systemach zgodności i nadzoru rynku, o towarach paczkowanych, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • podstawowa znajomość obsługi pakietu Office
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie : „ W okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Pracownik zaplecza sportowego

- sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów w tym terenów zielonych- przygotowywanie obiektów do sezonu- wydawanie sprzętu, obsługa porządkowa obiektu w tym szatni- dbanie o tereny zielone,...

Pracownik fizyczny

- obsługa maszyn produkcyjnych- prace magazynowe związane z kompletowaniem i układaniem towaru- obsługa suwmiarki oraz innego sprzętu do kontroli jakości produktów- sortowanie paczek- praca w...

Pracownik administracyjno-biurowy

- wprowadzanie dokumentacji magazynowej,- wystawianie PZ, RW, WZ, faktur,- wprowadzanie faktur sprzedażowych,- kontakt z klientem. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...

Pracownik produkcji

- praca przy obsłudze maszyn drukujących i zgrzewających- konfekcjonowanie wyrobów gotowych- cięcie, składanie materiałów- wysyłanie towaru do klienta na terenie Polski i za granicę między...

Referent

sporządzanie dok. medycznej, archiwizacja dok. medycznej, obsługa systemów sprawozdawczo-rozliczeniowych/NABÓR STAŻ FEŁ/ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...