Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 137237

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, działania pod presją czasu, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy, bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i weryfikowanie wniosków o udzielanie dotacji, przygotowywanie projektów procedur wyboru wniosków, obsługiwanie prac komisji ds. oceny formalnej i merytorycznej wniosków
 • Przygotowywanie projektów umów na zadania, które zostaną dofinansowane ze środków będących w dyspozycji ŁWKZ
 • Uczestnictwo w rozliczaniu dotacji, przygotowywanie niezbędnych dokumentów i projektów pism oraz uczestnictwo w odbiorach dofinansowanych zadań
 • Udzielanie informacji o trybie i zasadach ubiegania się o dofinansowanie oraz rozliczanie dofinansowanych zadań
 • Realizowanie obowiązku informacyjnego w obszarze dotacji
 • Sporządzanie informacji sprawozdawczych oraz projektów odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące obszaru dotacji.
 • Archiwizacja dokumentacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność interpretacji przepisów,
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz programów MS Office,
 • sumienność, rzetelność
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • komunikatywność
 • doświadczenie w pracy w ochronie zabytków


Leasing Manager

Obowiązki: pozyskiwanie najemców powierzchni biurowych oraz handlowo-usługowych prowadzenie spotkań, prezentacji, negocjacje z potencjalnymi klientami przygotowywanie ofert najmu i odpowiedzi na...

Pracownik Utrzymania Czystości

Oferujemy: Wsparcie Zespołu i przełożonego, Elastyczny grafik, Umowę zlecenie z możliwością przejścia na umowę o prace po okresie próbnym, Bezpłatne szkolenie, Po okresie próbnym Dodatki,...

Inspektor ds. urządzeń technicznych

Kluczowe obowiązki: Wykonywanie i dokumentowanie badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi UDT. Inspekcja urządzeń ciśnieniowych i/lub urządzeń transportu bliskiego. Sprawdzanie...

Doradca Klienta

Twój zakres obowiązków pozyskanie i aktywne prowadzenie klienta obsługa i kontrola procesu sprzedaży obsługa systemu crm realizacja zadań sprzedażowych podpisywanie umów deweloperskich...