Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Inspektor

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 139534

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe: zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Kontakty zewnętrzne: kilka razy w dziennie: klient zewnętrzny, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje łącznikowe i właściwe instytucje


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

  • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów i jednorazowego świadczenia według prawa polskiego i unijnego na podstawie zgromadzonej dokumentacji (z uwzględnieniem postępowań w zakresie niezależnie pobranych świadczeń),
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych oraz organizacja szkoleń,
  • obsługa kancelaryjna Oddziału, prowadzenie rejestru spraw, obsługa systemu Empatia w zakresie odbierania i wczytywania wniosków i formularzy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca/staż w administracji
  • znajomość przepisów dotyczących koordynacji świadczeń rodzinnych i innych procedur określających sposób i tryb postępowania związany z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  • obsługa urządzeń biurowych, komunikatywność, analityczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, dyspozycyjność.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • obsługa programu Sygnity,
  • znajomość jednego z języków obcych obowiązujących na terytorium Unii Europejskiej –komunikatywnie.


Młodszy Specjalista Service Desk

Zadania: przyjmowanie i obsługa zgłoszeń wsparcia (1-wsza i 2-ga linia) od klientów wewnętrznych (pracowników ADS), administracja systemami IT, pisanie raportów SQL, analiza i rozwiązywanie...

Account Manager – Klient Korporacyjny

zostań doradcą i sprzedawcą kompleksowych rozwiązań cyfrowych (telekomunikacyjnych, ICT, IoT, cybersecurity) dla klientów korporacyjnych pracuj na własnym portfelu klientów, dbaj o ich...

Senior Import Specialist with Spanish or Portuguese

Duties: Execute import and export activities, ensure accurate and timely shipments Maintain clear and timely communication with both internal and external customers to ensure transparency in...

Laborant

Warunki pracy praca laboratoryjna oraz biurowa w laboratorium biologicznym; kontakt z materiałem roślinnym, w tym z zaprawionymi nasionami oraz odczynnikami chemicznymi; konieczność pracy...

Spedytor

- organizowanie międzynarodowego transportu samochodowego towarów- opracowywanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów- pozyskiwanie klientów i rozmowy w językach...