Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Kierownik pracowni

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik pracowni
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 112856

Warunki pracy

- praca przy komputerze

Zakres zadań

 • organizuje pracę pracowni z podziałem czynności na poszczególnych pracowników
 • nadzoruje nad wykonywaniem zadań i załatwieniem interesantów
 • przekazuje wytyczne i instrukcje oraz wydaje polecenia pracownikom wynikające z zakresu czynności pracowni
 • realizuje zadania techniczno- administracyjne związane z realizacją w/w zadań, w tym prowadzenie rejestru zgłoszeń, obsługa spraw wpływających do Urzędu
 • realizuje procedury systemu zarządzania funkcjonującego w Urzędzie
 • tworzy i nadzoruje instrukcje wzorcowania i szacowania niepewności w zakresie działania pracowni
 • szkoli personel w zakresie czynności związanych z działalnością pracowni
 • nadzoruje wyposażenie pomiarowe pracowni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze działania administracji miar
 • kursy metrologiczne obejmujące zagadnienia legalizacji i wzorcowania urządzeń pomiarowych do pomiaru masy
 • znajomość ustawy Prawo o miarach
 • dobra znajomość pracy na komputerze (środowisko Windows, pakiet Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość funkcjonowania systemu zarządzania
 • odporność na stres
 • kreatywność
 • umiejętność komunikacji z klientem
APLIKUJ TERAZ

Inżynier ds. Diagnostyki Maszyn

Profil stanowiska: Wykonywanie pomiarów drgań i interpretacja wyników; Udzielanie zainteresowanym osobom porad specjalistycznych w zakresie diagnostyki drganiowej; Osiowanie turbozespołów i...

Kierownik budowy

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za nadzór nad całością inwestycji poprzez: kierowanie budową, nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót pod kątem zgodności ze...

Inżynier - Elektryk

obowiązki związane z ww. stanowiskiem. absolwent studiów na kierunku Elektrotechnika, prawo jazdy kategorii B, umiejętność pracy w zespole i chęć rozwoju, samodzielność, odpowiedzialność...

Agent Nieruchomości

Co otrzymasz jako agent nieruchomości RE/MAX? wiedzę, która da Ci możliwość pracowania TYLKO na umowach ekskluzywnych, tzw. na wyłączność europejskie certyfikowane szkolenia podstawowe ,...