Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Kierownik wydziału

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik wydziału
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117362

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Inspektoratu, przy komputerze i z wykorzystaniem urządzeń biurowych

 • Udział w naradach i szkoleniach oraz oględzinach

 • Praca na placu budowy, w obiektach budowlanych oraz w trudnych warunkach terenowych na terenie woj. łódzkiego

 • Analiza zgromadzonej dokumentacji, która może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisana mało czytelnym pismem odręcznym

 • Prowadzenie rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań

 • Udział w naradach i szkoleniach

 • Praca może odbywać się pod presją czasu lub w warunkach stresowych

Zakres zadań

 • Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracą Wydziału Inspekcji i Kontroli
 • Planowanie, prowadzenie i nadzór nad czynnościami kontrolnymi realizowanymi przez Wydzial Inspekcji i Kontroli
 • Monitorowanie i nadzór nad czynności związanymi z prowadzeniem postępowań administracyjnych i skargowych
 • Nadzór nad prowadzeniem postępowań w sprawie katastrof budowlanych
 • Opracowywanie projektów rocznych planów kontroli Wydziału Inspekcji i Kontroli oraz nadzór nad ich realizacją
 • Nadzór pracy związanej z systemami elektronicznymi związanymi z e-budownictwem
 • Nadzór nad podległymi pracownikami w zakresie prawidlowości merytorycznej oraz terminowości załatwiania spraw
 • Przygotowywanie pism w toku postępowań administracyjnych oraz innych pism dotyczących działalności WINB
 • Planowanie, nadzór nad kontrolami organów administracji architektoniczno-budowlanych oraz nadzoru budowlanego
 • Nadzór nad realizacją zadań dotyczących działań obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie działań WINB
 • Nadzór nad realizacją i pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących realizacji projektów unijnych
 • Przyjmowanie interesantów oraz udzielenia stosownych wyjaśnień
 • Udział w naradach i szkoleniach
 • Sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie rejestrów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne, prawnicze lub administracyjne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie działań inspekcyjno - kontrolnych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane i przepisów z nią związanych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zdyscyplinowanie
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Dobra odporność na stres
 • Komunikatywność
APLIKUJ TERAZ

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Spawacz MIG MAG (z lub bez doświadczenia)

Wymagane aktualne uprawnienia MIG MAG. Oferujemy: Umowę o pracę bezpośrednio z zakładem lokalizacja Łódź, Jędrzejowska Wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia i...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizację celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Rewident taboru - oferta z kursem

Rewident taboru jest odpowiedzialny za kontrolę poprawności załadunku, weryfikację stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem...