Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Kierownik zespołu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik zespołu
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 117440

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,


- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,


a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


- podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.


 

Zakres zadań

 • Kieruje, organizuje i monitoruje pracę Zespołu Gruntów i Geotechniki w celu właściwego i terminowego wykonania badań laboratoryjnych, pomiarów i prac terenowych, w tym na zadaniach związanych z realizacją programów rządowych
 • Analizuje wyniki terenowych badań: warunków gruntowych podłoży, badań geotechnicznych oraz wyniki badań laboratoryjnych gruntów i kruszyw, w tym na zadaniach związanych z realizacją programów rządowych,
 • Prowadzi monitoring jakości z wykonanych badań na realizowanych zadaniach drogowo-mostowych, w tym dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych,
 • Współpracuje z Nadzorem realizowanych zadań w celu właściwego zaprogramowania poboru prób i wykonania badań terenowych i laboratoryjnych,
 • Weryfikuje proponowane technologie w zakresie planowanych i realizowanych robót oraz weryfikuje specyfikacje techniczne dla robót drogowych i mostowych,
 • Nadzoruje pracę Zespołu w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium
 • Monitoruje działania pracowników w zakresie dbałości o sprawność sprzętu oraz terminowego wzorcowania i kalibracji,
 • Monitoruje proces prawidłowego postępowania z próbkami od momentu ich przyjęcia przez przechowywanie i do czasu ich likwidacji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • umiejętność obsługi komputera - znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, organizacja pracy, zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów, skuteczna komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy z zakresu technologii drogowych,
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ

Doradca Klienta

Poszukujemy osoby, która: pracowała w sprzedaży produktów bankowych, finansowych lub telekomunikacyjnych (jeśli nie masz doświadczenia, możesz je zdobyć na stanowisku Młodszego Opiekuna...

Administrator sieci (Specjalista IT)

Twój zakres obowiązków administracja siecią LAN i WAN administracja łączami i urządzeniami teleinformatycznymi administracja Data Center (zasilanie, okablowanie, szafy RACK) uzgadnianie...

Dyrektor Agencji

W związku z decyzją dotyczącą umożliwienia najlepszym menedżerom na rynku ubezpieczeń awansu poprzez zarządzanie grupą Liderów Sprzedaży z poziomu Dyrektora zapraszamy do aplikowania na...

Lider Zespołu Sprzedaży

Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem i myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Jeżeli chciałbyś dalej rozwijać swoje kompetencje menedżerskie i przy tym dobrze zarabiać -...

Konsultant Finansowy

Jeżeli myślisz o zmianie branży lub szukasz dodatkowego źródła dochodu, a ponadto posiadasz wysoki poziom samodyscypliny, jesteś ambitny i komunikatywny – porozmawiaj z nami o możliwości...