Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 73049

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań  • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z

 

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 

  • praca przeważnie siedząca

 

  • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy  • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym

 

  • stanowisko pracy zlokalizowane na IV piętrze w budynku IV piętrowym

 

  • budynek wyposażony w windę (dojeżdżającą do III piętra)

 

  • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Zakres zadań

 • Prowadzi na szczegółowych kartach kontowych prawidłową i terminową ewidencję przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów,
 • Terminowo realizuje zwroty i nadpłaty,
 • Przygotowuje postanowienia w sprawie zaliczania wpłat, nadpłat i zwrotów,
 • Uzgadnia codzienne i okresowe zapisy księgowe z dziennikami obrotów i rejestrami przypisów/odpisów,
 • Systematycznie analizuje występujące w urządzeniach księgowych nadpłaty i podejmuje stosowne czynności w celu ich realizacji,
 • Przygotowuje wymagane informacje materiały do celów sprawozdawczych,
 • Archiwizuje dokumenty z zakresu wykonywanych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Account Manager

Współpraca z Klientem Biznesowym (segment SME/SOHO). Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych. Sprzedaż usług: telefonii komórkowej, Internetu, ICT, IoT, energii . Opieka oraz wspieranie...

Doradca Klienta

Obsługa klientów w specjalistycznym salonie wykończenia wnętrz, Doradztwo techniczne, Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej. Umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, Komputer nie...

Lekarz Psychiatra

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

.NET Software Developer

Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny za tworzenie aplikacji webowych w technologii .NET utrzymywanie istniejących aplikacji Oczekujemy wykształcenia wyższego kierunkowego minimum rocznego...

Developer / Analyst, Reconciliation Development team

Would you like to work in the area between business and IT translating requirements into working reconciliations and reports? We are now looking for a new team member to join our team in making the...