Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 130019

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca pod presją czasu,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.),

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • Urząd zlokalizowany w kompleksie dwóch budynków, budynek główny IV piętrowy, wyposażony w windę, dojeżdżającą do III piętra, co ogranicza osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do IV piętra budynku, drugi budynek parterowy, oba budynki posiadają podjazd dla wózków inwalidzkich,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na IV piętrze w budynku głównym,
 • na parterze budynku głównego znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • brak barier architektonicznych przed wejściem do obu budynków – wejście z poziomu parteru umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim,

Zakres zadań

 • Prowadzi na szczegółowych kartach kontowych ewidencje przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów.
 • Terminowo realizuje zwroty i nadpłaty
 • Przygotowuje postanowienia w sprawie zaliczania wpłat, nadpłat i zwrotów.
 • Uzgadnia codzienne i okresowe zapisy księgowe z dziennikami obrotów i rejestrami przypisów/odpisów.
 • Systematycznie analizuje występujące w urządzeniach księgowych nadpłaty i podejmuje stosowne czynności w celu ich realizacji.
 • Przygotowuje wymagane informacje i materiały do celów sprawozdawczych.
 • Archiwizuje dokumenty z zakresu wykonywanych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza w zakresie przepisów prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości.
 • Grzeczność i uprzejmość
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Doradczyni / Doradca Klienta

Twój zakres obowiązków profesjonalne, zindywidualizowane doradztwo oraz sprzedaż produktów bankowości, detalicznej przy jednoczesnej obsłudze operacyjnej Klientów, pozyskiwanie i budowanie...

Doradczyni / Doradca Klienta

Twój zakres obowiązków profesjonalne, zindywidualizowane doradztwo oraz sprzedaż produktów bankowości, detalicznej przy jednoczesnej obsłudze operacyjnej Klientów, pozyskiwanie i budowanie...

Doradca techniczny

Opis stanowiska aktywna sprzedaż, rzetelna obsługa klientów w oddziale i w terenie, obsługa bieżących zamówień, przygotowywanie ofert i finalizowanie sprzedaży, pozyskiwanie nowych...

Field Service Engineer

Major Duties and Responsibilities: Troubleshoot, save, and report failures in the field. Troubleshoot waterjet machines and components on the telephone and on site. Give maximum technical support to...

Regional Sales Manager

Main tasks: Responsible for the achievement of Sales Targets, revenue and gross margin in the region. Actively win, retain and grow the business in Poland and other European countries. Manage and...