Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 132952

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka itp.).
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Urząd zlokalizowany w kompleksie kilku budynków: budynek A – dwupiętrowy, budynek B – jednopiętrowy, budynki A1 i C – parterowe,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku A - dwupiętrowym,
 • żaden z budynków nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacji budynków,
 • na parterze budynku A znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Księguje przy pomocy systemu komputerowego przypisy, odpisy, wpłaty, zwroty na kartach kontowych podatników i uzgadnia zaksięgowane operacje z dokumentami źródłowymi, w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej zainteresowanym jednostkom.
 • Dokonuje zwrotów podatków i nadpłat podatkowych, w celu zapewnienia terminowego rozliczenia z podatnikiem.
 • Analizuje zapisy na kartach kontowych, celem przekazania informacji o zmianie statusu zaległości objętej tytułem wykonawczym oraz informacji na temat niezapłaconych zaległości podatkowych do Działu Spraw Wierzycielskich.
 • Sporządza postanowienia w zakresie zaliczania wpłat dokonanych po terminie, nadpłat oraz zwrotów na bieżące zobowiązania i zaległości, zgodnie z wnioskiem podatnika lub urzędu, w celu dostarczenia aktualnej informacji o stanie rozliczeń zobowiązanego.
 • Przygotowuje korespondencję do podatników, płatników, organów skarbowych, administracji państwowej, samorządowej, ZUS, organów ścigania, sądów, komorników sądowych celem przekazania lub uzyskania informacji niezbędnych w prowadzonych czynnościach i postępowaniach.
 • Analizuje karty kontowe podatników celem likwidacji nadpłat i zaległości podatkowych.
 • Sporządza informacje, analizy i sprawozdania w zakresie działania komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Pracownik zaplecza sportowego

- sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz obiektów w tym terenów zielonych- przygotowywanie obiektów do sezonu- wydawanie sprzętu, obsługa porządkowa obiektu w tym szatni- dbanie o tereny zielone,...

Pracownik fizyczny

- obsługa maszyn produkcyjnych- prace magazynowe związane z kompletowaniem i układaniem towaru- obsługa suwmiarki oraz innego sprzętu do kontroli jakości produktów- sortowanie paczek- praca w...

Pracownik administracyjno-biurowy

- wprowadzanie dokumentacji magazynowej,- wystawianie PZ, RW, WZ, faktur,- wprowadzanie faktur sprzedażowych,- kontakt z klientem. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...

Pracownik produkcji

- praca przy obsłudze maszyn drukujących i zgrzewających- konfekcjonowanie wyrobów gotowych- cięcie, składanie materiałów- wysyłanie towaru do klienta na terenie Polski i za granicę między...

Referent

sporządzanie dok. medycznej, archiwizacja dok. medycznej, obsługa systemów sprawozdawczo-rozliczeniowych/NABÓR STAŻ FEŁ/ Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...