Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Księgowy

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Pabianice
Ogłoszenie o naborze Nr 133451

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego,
 • praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, niszczarka, itp.)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • stanowisko pracy oświetlone światłem naturalnym i sztucznym,
 • stanowisko pracy zlokalizowane na drugim piętrze w budynku dwupiętrowym,
 • budynek wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia osobom o ograniczonej sprawności ruchowej dostęp do wyższych, niż parterowa kondygnacja budynku,
 • na parterze budynku znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarnego przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, prawidłowo i terminowo realizuje zaliczenia nadpłat i zwrotów podatku na poczet bieżących i zaległych zobowiązań podatkowych oraz prowadzi bieżącą analizę występujących na kartach kontowych nadpłat i zaległości w celu dostarczenia aktualnych i rzetelnych informacji dotyczących rozliczeń podatkowych.
 • Zleca w sposób zasadny, prawidłowy i terminowy zwroty nadpłat, zwroty podatków i prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, nalicza podatnikom oprocentowanie w celu przekazania im powstałych nadpłat i zwrotów podatku na rachunki bankowe.
 • Przygotowuje projekty postanowień w sprawie zaliczenia na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wpłat dokonywanych przez podatników oraz powstałych nadpłat i zwrotów podatków w celu przekazania informacji stronie, co do sposobu ich zaliczenia.
 • Podejmuje czynności zmierzające do likwidacji nadpłat na kartach kontowych w celu zapobiegania ich przedawnieniu.
 • Sporządza zawiadomienia o naruszeniu przepisów prawa podatkowego w celu ewentualnego wszczęcia postępowania karnego skarbowego.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi organami i instytucjami w celu wymiany informacji, mogących mieć wpływ na realizację zobowiązań podatkowych.
 • Przygotowuje dokumentację z zakresu właściwości komórki organizacyjnej i przekazuje ją do zakładowej składnicy akt celem jej archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego, ordynacji podatkowej oraz przepisów o rachunkowości podatkowej.
 • Grzeczność i uprzejmość.
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.
 • Umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi pracownikami, dzielenia się wiedzą oraz informacjami.
 • Umiejętność argumentowania, asertywność oraz umiejętność przekonywania.
 • Obsługa MS Office: Word oraz Excel.
 • Cierpliwość i dokładność.
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • Dobra komunikacja interpersonalna.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi aplikacji oraz systemów informatycznych Ministerstwa Finansów.
APLIKUJ TERAZ

Technolog / Technolożka Betonu - Koordynator

Główne zadania Projektowanie składów mieszanek betonowych (m.in. analiza i dobór materiałów, wykonywanie zarobów próbnych), Doradztwo technologiczne dla klientów CEMEX (m.in....

Brygadzista

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego oraz zarządzanie zespołem. Brygadzista wraz z załogą dokonuje bieżących...

Specjalista ds. roszczeń robót budowlanych

Zakres obowiązków: prowadzenie korespondencji kontraktowej z zamawiającym i podwykonawcami, w tym ewentualnie w oparciu o warunki FIDIC, współpraca z kierownictwem budowy w zakresie...

Doradca techniczno-handlowy

Główne zadania na stanowisku: Aktywna i pasywna sprzedaż systemowych, autonomicznych, magazynowych i czołowych wózków widłowych, Opieka nad Klientami oddziału oraz nawiązywanie relacji...

Specjalista ds. Turystyki

Do głównych zadań Specjalisty ds. Turystyki będzie należała sprzedaż oferty Coral Travel. Oczekujemy od Ciebie: Przynajmniej roku doświadczenia w turystyce, sprzedaży lub obsłudze klienta...