Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Lider Zespołu w Dziale Kontroli Jakości [rekrutacja online]

Lider Zespołu w Dziale Kontroli Jakości [rekrutacja online]
Miejsce pracy: Pabianice
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Kafeterię szkoleń
 • Zdrowie na 5 (akcje profilaktyczne, konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)
 • Możliwość realizacji swoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)
 • Zorganizowany transport do pracy lub parking
 • Eventy integracyjne (Festiwal Wartości, Mikołajki, Spotkanie świąteczne)
Za co będziesz odpowiadać?
 • Zarządzanie podległym zespołem: zapewnienie pełnego wsparcia menedżerskiego (w tym rozwijania kompetencji członków Zespołu oraz udział w procesie rekrutacji pracowników do zespołu), harmonogramowanie prac zespołu, realizację celów biznesowych,
 • Nadzór nad procesem badań produktu luzem oraz wyrobu gotowego, a także kontrolę w zakresie terminowej realizacji zadań wraz z przestrzeganiem ustalonych wskaźników,
 • Ocenę zgodności przeprowadzonych w Zespole badań analitycznych z obowiązującą dokumentacją, specyfikacjami, normami itp.,
 • Zapewnienie efektywnego wykorzystywania urządzeń laboratoryjnych w analizach
 • Sporządzanie wymaganych sprawozdań, zestawień, wykresów i wskaźników jakościowych,
 • Prowadzenie dochodzeń OOS/OOT/OOE w podległym zespole,
 • Wystawianie kart CAPA i wniosków CHC oraz ich koordynację w zakresie objętym odpowiedzialnością,
 • Uczestnictwo w kontrolach / inspekcjach / audytach laboratorium dokonywanych przez nadzór farmaceutyczny lub jednostki zewnętrzne.
Co jest dla nas ważne?
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Chemia, Farmacja, Biotechnologia,
 • Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze Kontroli Jakości (preferowana branża farmaceutyczna),
 • Znajomość wymagań prawa farmaceutycznego w tym Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP),
 • Znajomość technik instrumentalnych (potencjometrycznych, spektrofotometrycznych, HPLC, GC),
 • Znajomość właściwości fizyko-chemicznych substancji niebezpiecznych w laboratorium oraz znajomość zasad BHP obowiązujących w laboratoriach chemicznych,
 • Obeznanie z procesem kwalifikacji aparatury kontrolno- pomiarowej wraz z niezbędną dokumentacją,
 • Umiejętność pracy zespołowej i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym, umożliwiającym swobodną komunikację,
 • Umiejętność poszukiwania rozwiązań,
 • Otwartość na zmiany.
APLIKUJ TERAZ

Analityk produkcji

Wsparcie Działu Produkcji w obszarze analiz danych niezbędnych do planowania produkcji zgodnie ze specyfikacją, standardami jakościowymi, wydajnością, Przygotowywanie raportów dotyczących...

Administrator STORAGE (Specjalista IT)

Wymagania: Znajomość rozwiązań backupowych Znajomość rozwiązań storage lokowych, NAS i deduplikatorów Umiejętność mapowania dostępu, ZONE w sieciach SAN Zdolności organizacyjne i...

Lekarz Laryngolog

Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

Starszy inspektor

Warunki pracy praca o charakterze administracyjno - biurowym praca przy monitorze ekranowym Zakres zadań wyjaśnia w niezbędnym zakresie sygnały o naruszeniu prawa przez policjantów lub...

(Senior) Business Analyst

Would you like to work in the intersection between run & change? We are now looking for a (Senior) Business Analyst, Łódź, Warsaw, Gdańsk, Gdynia, Talinn that will help Daily Banking Services...