Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy archiwista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 98730

Warunki pracy

 czynniki uciążliwe: wysiłek fizyczny, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy dziennie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, sądy pracy, klient, kilka razy w roku: Archiwum Państwowe.


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w ŁUW w Łodzi
 • przyjmowania do Archiwum Zakładowego wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji wytworzonej przez ŁUW
 • wydawanie uwierzytelnionych kserokopii, odpisów, wypisów przechowywanych dokumentów, w tym zaświadczeń sporządzonych na ich podstawie, dla klientów z byłych przedsiębiorstw państwowych
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • opracowanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • archiwizowanie składów chronologicznych i spraw elektronicznych w systemie EZD
 • prowadzenie kwerend archiwalnych
 • udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji pracownikom ŁUW w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie szkoła policealna z tytułem technik archiwista lub kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia lub kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Sprzedawca szkoleń online

  Pcc Poland to rodzinna firma, która od samego początku, mimo nieustannego rozwoju, cały czas opiera się na wartościach takich jak m.in. uczciwość, jakość, praktyka i entuzjazm. Ważne jest...

  Lekarz Radiolog / Ultrasonografista

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji certyfikat uprawniający do wykonywania USG (w przypadku innych specjalizacji...

  Lekarz Neurolog

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

  Lekarz Laryngolog

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

  Technik Farmacji

  Do naszego zespołu poszukujemy farmaceutów z pasją i zamiłowaniem, dla których misją jest niesienie pomocy i wsparcie Pacjentów. Oczekiwania: Wykształcenie farmaceutyczne Otwartość na...