Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy archiwista

Archiwum Państwowe w Łodzi
Dyrektor Archiwum Państwowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 116962

Warunki pracy

 - praca przy komputerze,


- praca z użytkownikami czytelni,


- kontakt z dokumentacją zanieczyszczoną, zainfekowaną mikrobiologicznie

Zakres zadań

 • udostępnia w czytelni materiały archiwalne z zasobu APŁ, w celu umożliwienia klientowi dostępu do informacji
 • udziela wstępnej informacji o zasobie APŁ na podstawie elektronicznych pomocy ewidencyjnych oraz o funkcjonowaniu APŁ, w celu umożliwienia klientowi dostępu do informacji
 • sprawuje stały nadzór nad osobami korzystającymi z zasobu czytelni APŁ, w celu zabezpieczenia zasobu APŁ
 • prowadzi ewidencję osób korzystających z zasobu APŁ, w celu zabezpieczenia zasobu oraz przygotowania analiz statystycznych
 • uzupełnia komputerowe bazy danych, w celu ułatwienia dostępu do zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Lekarz Neurolog Dziecięcy

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

  Lekarz Kardiolog dziecięcy

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

  Lekarz Laryngolog dziecięcy

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu umiejętność obsługi komputera Oferujemy:...

  Młodszy Specjalista ds. Analiz Biznesowych

  Wsparcie Działu Rozwoju Biznesu w realizacji codziennych zadań operacyjnych (administracyjno-biurowych); Przygotowywania prezentacji, raportów i analiz; Organizowanie spotkań służbowych i...

  Kierownik Budowy

  TWOJE WYZWANIA pełnienie funkcji kierownika budowy wykonanie przedmiarów poszczególnych zakresów prac organizacja i realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem zamawianie materiałów wraz z...