Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy Referent - Dział Ewidencji

W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ, ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI POSZUKUJE:

Młodszy Referent - Dział Ewidencji
Miejsce pracy: Łódź
Szczegółowe informacje na stronach internetowych:
https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi:
https://sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-nr-1-w-lodzi

tel. 42 675 04 17, 42 675 00 54

Wymagania zgodnie z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r., rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2018 w sprawie stanowisk służbowych i stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 

Preferowane wykształcenie administracyjne i z zakresu prawa, mile widziane doświadczenie w pracy w podmiotach wymiaru sprawiedliwości np. w sądownictwie, znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office.

 

OFERUJEMY:

 

- STABILIZACJĘ

 • Stała forma zatrudnienia
 • Zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby
 • Nagroda roczna tzw. „trzynastka”,
 • Równoważnik pieniężny za umundurowanie „tzw. „mundurówka”
 • Zasiłek na zagospodarowanie
 • Nagrody uznaniowe i jubileuszowe
 • Szczególny system emerytalny określony w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Od 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku, dodatkowy urlop wypoczynkowy wynikający ze stażu pracy

-ROZWÓJ ZAWODOWY

 • Jasno określony system awansowania na stanowisku i stopniu
 • System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Możliwość dofinansowania kosztów kształcenia, w tym studiów wyższych
 • Dla osób uczących się możliwość korzystania z urlopu szkoleniowego, za zgodą kierownika jednostki.

- ATRAKCYJNY PAKIET SOCJALNY

 • Ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby
 • Coroczne dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków rodziny
 • Coroczny równoważnik za przejazd dla funkcjonariusza i członków rodziny
 • Równoważnik za brak mieszkania
 • Pomoc finansowa na zakup mieszkania lub budowę domu
 • Możliwość korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych
 • Specjalistyczny system ochrony zdrowia, związany ze zdarzeniami w trakcie pełnienia służby.

Wymagania ogólne stawiane kandydatom


W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba posiadająca obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

Kandydaci do służby muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE - DOŁĄCZ DO NAS
APLIKUJ TERAZ

Pracownik Administracyjny w Dziale Zamówień Publicznych

Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji w branży medycznej z płaską strukturą, która: Jest obecna na rynku już od prawie 30 lat, Zatrudnia ponad 150 pracowników, z czego...

Internship in KYC Services Mass Market

Would you like to gain professional experience working in international team? We are now looking for a Internship in KYC Operations Mass Market to support KYC department in efforts to prevent money...

Asystent ds. obsługi sprzedaży materiałów reklamowych

Zadania: obsługa sprzedażowa klientów wewnętrznych związanych z materiałami reklamowymi współpraca z grafikami i drukarniami realizowanie planów sprzedażowych udział w projektach...

Sprzedawca art. Wyposażenia wnętrz

Do głównych zadań na tym stanowisku będzie należało: Zapewnienie najwyższego poziomu standardu obsługi Klienta; Realizacja sprzedaży; Utrzymywanie standardu ekspozycji. Od kandydatów...

Specjalista ds. wprowadzania danych z j. angielskim

Oferujemy: Długofalowe zatrudnienie w międzynarodowej firmie oferującej zaawansowane rozwiązania w obszarze elektrotechniki Umowę o pracę podpisywaną bezpośrednio z firmą naszego klienta...