Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista ds. oceny zgodności

Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dołączenie do grona pracowników UDT to możliwość współpracy z ekspertami technicznymi, a także kontakt z najnowocześniejszą technologią wdrażaną w przemyśle. Rozwój gospodarki i związany z nim przyrost liczby oraz rodzajów urządzeń podlegających dozorowi stymulują rozwój kompetencji, umiejętności i stałą aktualizację wiedzy. Pracownicy UDT mają tym samym szerokie możliwości rozwoju w wielu obszarach dotyczących zarówno działalności inspekcyjnej, audytorskiej, jak i szkoleniowej.
 
Obecnie do Oddziału UDT w Łodzi poszukujemy osoby na stanowisko:
Młodszy specjalista ds. oceny zgodności
Miejsce pracy: Łódź
Nr ref.: 11.1/06/01/2024
Kluczowe obowiązki:
 • Sprawdzanie dokumentacji urządzeń pod kątem: obliczeń/wyników (z wykorzystaniem programów CAESAR II, VVD, AutoPipe), kompletności względem dokumentów odniesienia, prawidłowości analizy ryzyka itp.
 • Wykonywanie nadzoru inżynierskiego, w tym weryfikacji projektu w obecności konstruktora.
 • Wykonywanie testów i sprawdzeń na miejscu w zakresie wymaganym normami i dyrektywami.
 • Prowadzenie inspekcji niektórych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
 • Udział w audytach systemów jakości w zakresie norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001,PN-ISO 45001,PN-EN ISO 3834, ISO/IEC 27001,PN-EN ISO 50001:2018-09, ISO/IEC 2230, PN-ISO-37001.
 • Weryfikator w procesie Certyfikacja ZKP system 2+.
 • Praca na terenie działania Oddziału UDT w Łodzi, w wyjątkowych przypadkach w całej Polsce.
Nasze oczekiwania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: energetyka, mechanika, automatyka.
 • Doświadczenie przy projektowaniu/konstruowaniu – 2 lata (branża energetyczna, mechaniczna, konstrukcje).
 • Ogólna wiedza inżynierska z zakresu mechaniki, elektrotechniki, hydrauliki, pneumatyki.
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych, hydraulicznych.
 • Znajomość oprogramowania CAESAR II, VVD, AutoPipe (w stopniu podstawowym).
 • Znajomość języka angielskiego.
 • Wysoka odporność na stres, brak oporów przed wykonaniem pracy na wysokości powyżej 3m i w przestrzeniach zamkniętych (np.: w zbiornikach).
 • Samodzielność, otwartość na zmiany, myślenie analityczne, precyzyjność.
 • Prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 1. Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w firmie o 110-letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 2. Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • umowę o pracę
 • dofinansowanie do wczasów
 • opiekę medyczną
 • kartę sportową
 • Profesjonalne szkolenia i kursy językowe
 • ubezpieczenie na życie

 

Aplikując (klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij”) wyraża Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych innych niż określone w art. 22 1 Kodeksu Pracy zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy od ich przekazania na potrzeby realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, Warszawa (02-353).
APLIKUJ TERAZ

Programista Oracle

Zakres obowiązków: Projektowanie, ulepszanie i testowanie systemów. Utrzymywanie operacyjności istniejących rozwiązań. Współtworzenie oprogramowania z doświadczonym zespołem. Wnoszenie...

Młodszy Analityk HR

Zakres obowiązków: Regularne tworzenie raportów i podsumowań dotyczących działu HR. Prowadzenie analiz według aktualnych potrzeb firmy. Współpracowanie z firmami oferującymi dodatkowe...

Młodszy Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

Aktywną sprzedaż produktów i rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta Realizację wyznaczonych celów sprzedażowych i jakościowych Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu Telefoniczną...

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych Realizacja celów jakościowych oraz sprzedażowych Budowanie pozytywnych doświadczeń klientów Wspieranie klientów w codziennym bankowaniu...

Inżynier Budowy (wszystkie branże)

Nadzór nad podwykonawcami, Nadzór nad powierzonym odcinkiem prac, Przygotowywanie przedmiarów, obmiarów robót, Uczestnictwo w prowadzeniu uzgodnień projektowych, Przekazywanie uzgodnień...