Praca w Łodzi

Znajdź pracę najlepszą dla siebie
Oferta pracy: Młodszy specjalista

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 85911

Warunki pracy

czynniki uciążliwe: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w stresie pod presją czasu, zagrożenie korupcją


Kontakty zewnętrzne:


kilka razy w miesiącu: Zakład Ubezpieczeń Społecznych


kilka razy w roku: Wojewódzki Urząd Statystyczny


Inne: długotrwała praca przy komputerze, wymuszona pozycja ciała, praca w godzinach nadliczbowych istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku - utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu
 • zgłaszanie do ubezpieczeń, zgłaszanie zmian danych osoby ubezpieczonej, zgłaszanie danych o członkach rodziny ubezpieczonego, wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, kontynuowanie ubezpieczeń pracowników Urzędu
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym wykorzystania urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny czasu pracy
 • prowadzenie spraw z zakresu profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) badań pracowników
 • sporządzanie sprawozdawczości, analiz i ocen w zakresie zatrudniania i wynagradzania oraz prowadzenie ewidencji stanów zatrudnienia w Urzędzie (etaty i osoby)
 • prowadzenie spraw związanych ze stażem pracy i wynikającymi z niego uprawnieniami
 • prowadzenie spraw związanych z rozmieszczeniem pracowników Urzędu
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pozostających w zakresie Oddziału Kadr

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz rozporządzeń wykonawczych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą zastrzeżone lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • praca/staż w obszarze kadrowych
APLIKUJ TERAZ

Inżynier budowy

- nadzór nad pracami podwykonawców- praca biurowa i na terenie budowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Budownictwo Wymagania inne: [Uprawnienia] -...

Pracownik gospodarczy

Dokonywanie zakupów, produkcja druków, dostarczanie korespondencji do podmiotów współpracujących, prowadzenie samochodu służbowego Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe,...

Ksiegowa/kadrowa

księgowanie dokumentów dla celów rozliczeń podatkowych, obsługa kadrowa firm, kontakty telefoniczne, redagowanie treści e-mail Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące,...

Process Officer

Would you like to be a part of an international team that provides a great value to Scandinavian Customers within the Bank Sector? We are now looking for a Process Officer/Process Specialist to join...

Specjalista - Kasjer

Poszukujemy osoby, która: posiada wykształcenie minimum średnie, jest dokładna, potrafi pracować z procedurami i regulaminami, jest odporna na stres oraz potrafi pracować pod presją czasu,...